Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Porastom temperatura proteklih dana došlo je do kretanje vegetacije u nasadima koštičavog voća. Krajem tjedna te početkom idućeg najavljena je mogućnost oborina što može pogodovati razvoju bolesti.

U fazi bubrenja pupova potrebno je obaviti preventivnu zaštitu nasada s preparatima na bazi bakra kako bi se pružila zaštita od uzročnika bolesti kovrčavosti lista na breskvama i nektarinama (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštićavih voćaka (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i mladica (Monilinia  laxa), rogača šljive (Taphrina pruni).

Bakrenim pripravcima može se dodati mineralna ulja za  preventivnu zaštitu od prezimljujućih oblika štetnika ( jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog voćnog  pauka) ili se mogu koristite već gotove  kombinacije bakrenih i mineralnih ulja.

Korištenje bakrenih preparata na koštičavom voću dozvoljeno je samo u fazi mirovanja pupova tj. najkasnije do faze bubrenja pupova (pupovi se ne smiju početi otvarati). Također preporučamo da prilikom rezidbe odstranite sve bolesne i oštećene grane i osušene zaostale plodove sa stabla.

Kod provedbe zaštite preporuča se utrošiti veće količine škropiva, te zaštitu obaviti za mirnog vremena (kada su dnevne temperature zraka iznad 5°C) te prije najavljenih oborina. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

                                                                                                                   Andrea.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis