Obavijest poljoprivrednim proizvođačima presadnica povrća i cvijeća

Proizvođači presadnica izvršili su sjetvu već koncem siječnja ili početkom veljače jer su im to dopustile vremenske prilike. Sad je potrebno vršiti kontrolu  i po potrebi zaštitu izniklih biljka.

U zaštićenom prostoru  potrebno je :

-održavanje optimalnih temperatura, osvjetljenja uz provjetravanje prostora da ne dolazi do  nakupljanja vlage (kondenzacije i kapanja narasad), kod provjetravanja voditi računa da kod naglih promjena temperatura ili hladnijeg vjetra može doći do fizioloških promjena na biljkama.

-kontrola štetnih organizama (lisne uši, tripsi i sl) koji osim šteta sisanjem na mladim biljkama mogu vršiti i prijenos biljnih bolesti (razne vrste virusa)

– u slučaju pojave simptoma bolesti polijeganja, zaražene biljke treba iznijeti iz zaštićenog prostora i uništiti.

Mlade presadnice potrebno je štititi protiv bolesti polijeganja rasada (Pythium spp. Phytophthora spp. Peronospora i dr) nekim od pripravka na bazi propamokarba koji su navedene u fis bazi podataka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) i imaju dozvolu za tu namjenu.

Kontrola štetnika lisnih ušiju (Aphididae ) i tripsa (Thisanoptera)  i dr. može se vršiti vizualnim pregledom mladih biljaka (pregled listića), otresanjem biljaka na bijelu podlogu ili postavljanjem plavih i žutih ljepljivih ploča neposredno iznad biljka.

Radi sprečavanja ulaska štetnika u zaštićeni prostor poželjno je koristiti mreže protiv insekata (insekt proof, antiinsekt mreže) na ulaznim otvorima.

U slučaju pojave jače populacije gore navedenih štetnika moguće je provesti tretiranje nekim od pripravka koji imaju dozvolu za tu namjenu ovisno o kulturi prema (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Također je potrebno vršiti suzbijanje korova  u i oko zaštićenog prostora jer oni  mogu biti izvor zaraze štetnika i bolesti.

NN26/2023. Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti

 

                                                                     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                                E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis