Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Krajem zime 2023./2024. kondicija ozimih žitarica je različita, ovisna o roku sjetve, izboru sorte i količine sjemena, provedenoj osnovnoj gnojidbi i tipu zemljišta, odnosno njegovoj kemijskoj reakciji ili pH vrijednosti. Općenito, zima 2023./24. je bila dobra za prezimljenje ozimih usjeva, ali prohladno razdoblje u tijekom druge dvije dekade mjeseca siječnja i prvih dana veljače o.g. djelomično je narušilo kondiciju nekih usjeva (od 8. siječnja do 3. veljače 2024. niske su negativne jutarnje temperature gotovo  svakodnevno bile u rasponu od -1,9 do -11,7°C!). Na nekim poljima vidljivi su znakovi nedostatka hranjiva.

Dosadašnja zima 2023./24. potvrđuje trend globalnih klimatskih promjena (zatopljenja) od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka u našoj zemlji. Zadnja tri mjeseca protekle 2023. godine bila su toplija od prosjeka od +1,5° (prosinac) do +4,6°C (listopad). Tijekom listopada i studenog 2023. zabilježeno je u središnjem dijelu Županije približno očekivana količina oborina, a tijekom prosinca 2023. i siječnja 2024. nešto malo više od prosječnih količina! Neobično toplo vrijeme bilježili smo zadnja četiri dana protekle 2023. i prva četiri dana ove 2024. godine: tada su najviše dnevne vrijednosti često bile u rasponu 14,0-15,2°C!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2023./2024. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024. **veljača 2024.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2023./2024. 6,2°C 67,4 2,4°C 60,8 0,6°C 48,9 6,7°C 25,6
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,0°C -5,3 +1,5°C +6,9 +0,5°C +18,2 +6,0°C -17,7

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 21.2. 2024 u 6.00 sati!

VAŽNO: Nakon 3. veljače 2024. najviše su dnevne temperature u središnjem Međimurju gotovo svakodnevno u rasponu 12,5-18,6°C pa je prosječna mjesečna temperatura u dosadašnjem dijelu veljače čak +6°C iznad očekivane vrijednosti (vidi Tablicu 1.)! Nadalje će biti iznadprosječno toplo, uz rast jutarnjih temperatura, a najviše će dnevne nadalje biti u rasponu 13-15°C! Od sutrašnjeg dana očekujemo jačanje južnog vjetra, a moguće su manje količine padalina (23.2. 2024.)!

U pravilu krajem zime – početkom proljeća preporučujemo obaviti prve prihrane usjeva manjim količinama pojedinačnih dušičnih gnojiva, naročito u usjevima slabije kondicije i koji pokazuju znakove lokalnog žućenja!

Također, tijekom zimskih se mjeseci bez obzira na meteorološke uvjete razvijaju pojedine vrste neželjenih biljaka ili korova u ozimim usjevima.

Procjenu potrebe suzbijanja korova u ozimim žitaricama u dva navrata – već ujesen i/ili rano u proljeće (ili krajem zime)!

Dominantni zimski korovi u žitaricama su mak, mrtva kopriva, čestoslavica, potočnica, broć, dvornici, divlja repica, gorušica, mišjakinja, kamilica, jarmen, rusomača, te trave obična slakoperka, mišji repak, vrste roda Bromus, Poa i drugi. Njihovo suzbijanje ne preporučujemo provoditi na poljima gdje su usjevi loše kondicije, odnosno dok se ozima pšenica nakon prve prihrane ne oporavi od nedostatka hranjiva i bude u stadiju završetka busanja! Krajem busanja još su uvijek zadnji rokovi suzbijanja dominantne korovne trave u ozimoj pšenici na području Međimurja – obične slakoperke ili pahovke (Apera spica venti), te drugih zimskih (bienalnih) korova koji rastu iz sjemena.

Na hrvatskom je tržištu za suzbijanje navedenih korova registriran zadovoljavajući broj herbicida.

Primjenu kombiniranih zemljišno-kontaktnih herbicida registriranih u ozimim žitaricama preporučujemo planirati i provoditi nakon prvih gnojidba i očekivanih oborina! Ovisno o dominantnim korovima na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, preporučujemo odabrati neki od dopuštenih herbicida na parcelama u ozimim žitaricama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ova uputa ne vrijedi za proizvođače koji su korove u ozimim žitaricama suzbijali već krajem jeseni 2023. godine!

Primjena herbicida krajem zime – rano u proljeće obavlja se u razvojnom stadiju usjeva BBCH 21-30, uz mogućnost korektive aplikacije do faze BBCH 32!

Voditi računa o selektivnosti herbicida u ozimim žitaricama, odnosno u uputama provjeriti u kojem je razvojnom stadiju dopuštena primjena pojedine djelatne tvari (trgovačkog pripravka)!

Temperatura zemljišta na dubini 7 cm posljednjih je šest dana u rasponu 6,6-7,7°C a zasićenost zemljišta vlagom je 33,8 %!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis