Obavijest proizvođačima zimskog luka i češnjaka

Manji broj tržnih proizvođača uzgaja zimski luk iz sjemena (rjeđe iz lučice), pa ih ovom prilikom upozoravamo na meteorološke uvjete koje smo zabilježili protekle zime za razvoj uzročnika bolesti lišća zimskog luka i češnjaka (npr. Peronospora, Botrytis, Phytophthora).

Dosadašnja zima 2023./24. potvrđuje trend globalnih klimatskih promjena (zatopljenja) od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka u našoj zemlji. Zadnja tri mjeseca protekle 2023. godine bila su toplija od prosjeka od +1,5° (prosinac) do +4,6°C (listopad) (vidi Tablicu 1.). Tijekom listopada i studenog 2023. zabilježeno je u središnjem dijelu Županije približno očekivana količina oborina, a tijekom prosinca 2023. i siječnja 2024. nešto malo više od prosječnih količina! Optimalna vlaga i izražena toplina sredinom jeseni (listopad 2023.) pogodovala je dobrom početnom rastu i razvoju usjeva! Neobično toplo vrijeme bilježili smo zadnja četiri dana protekle 2023. i prva četiri dana ove 2024. godine: tada su najviše dnevne vrijednosti često bile u rasponu 14,0-15,2°C! Od 8. siječnja do 3. veljače 2024. niske su negativne jutarnje temperature gotovo  svakodnevno bile u rasponu od -1,9 do -11,7°C (stoga je protekli mjesec siječanj tek malo bio topliji od očekivane vrijednosti)! Ipak, ponovno je posljednjih osam dana neobično je toplo: najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u rasponu od 12,5° do 17,2°C! Jutra su prethodna šest dana bila bez negativnih vrijednosti (najčešće u rasponu 1,6°-11,6°C!) (ali danas je uz riječne doline vrijednost ponovno hladno -3,05°C), pa je zemljište na dubiti 7 cm od početka ovog mjeseca naglo porastao sa vrijednosti 1,4° na čak 8,9°C! Proteklog je vikenda (10.2.-12.2.) kiša padala na svim mjernim mjestima u Međimurju u količinama od 12,4 mm (u istočnom Međimurju) (npr. Donja Dubrava) do 27,0 mm (u zapadnom Međimurju) (npr. Železna Gora)! Moguće nove oborine očekujemo narednog vikenda, jutarnje će temperature biti u rasponu 2-4°C a najviše dnevne 12-14°C! Nakon siječanjskih “golomrazica” u narednim danima očekujemo početni ovogodišnji “prezimljujući” razvoj usjeva zimskog luka! Protekli zimski meteorološki uvjeti bitni su za primarni (skriveni) razvoj različitih uzročnika bolesti zimskog luka, ali dominantne negativne promjene na biljkama zimskog luka su neživog podrijetla (sušenje vršnog lišća kao posljedica “golomrazica”)!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog jesensko-zimskog razdoblja 2023./2024. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti listopad 2023. studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2023./2024. 14,5°C 85,6 6,2°C 67,4 2,4°C 60,8 0,6°C 48,9
*Prosjek 9,9°C  89,0 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6
Razlika (±) +4,6°C -3,4 +2,0°C -5,3 +1,5°C +6,9 +0,5°C +18,2

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

U posljednja tri prošlogodišnja mjeseca (listopad, studeni, prosinac 2023.) zabilježeno zadržavanje vlage na biljkama na lokalitetima uz riječne doline u rasponu od 11.475 do 13.780 minuta! U takvim smo uvjetima zabilježili optimalne uvjete za primarni razvoj plamenjače (Perosospora destructor) i različitim uzročnicima plijesni (Botrytis squamosa i Botrytis cinerea) u usjevu zimskog luka uzgajanog iz sjemena jedino u studenom 2023., te ponovno proteklog vikenda (10.2.-12.2. 2024.) (vidi Tablicu 2.)! Zima 2023./24. nije bila tako povoljna za razvoj uzročnika bolesti zimskog luka kao protekla 2022./23.!

Tablica 2. Uvjeti zabilježeni tijekom protekle zime 2023./2024. optimalni za razvoj nekih bolesti lukovičastog povrća (broj optimalnih zaraza po zimskim mjesecima):

Uzročnici bolesti studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024. *veljača 2024.
Peronospora destructor 1 0 0 1
Botrytis squamosa 3 0 0 1
Botrytis cinerea 1 0 0 1
Stemphilium sp. 1 0 0 0

*izmjereno do 14.2. 2024. u 6.00 sati!

U narednom razdoblju proizvođačima zimskog luka na otvorenim poljima preporučujemo redovito praćenje zdravstvenog stanja luka i prema potrebi suzbijati uzročnike bolesti nekim od dopuštenih pripravaka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri uzgoju zimskog luka u zaštićenim prostorima (plastenicima) namijenjenom za prodaju kao mladi luk ne preporučujemo koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja!

Obavijest proizvođačima češnjaka!

Zadnjih sezona raste interes proizvođača za uzgojem bijelog luka (češnjaka), a puno su bolji rezultati u kontinentalnim proizvodnim uvjetima dobiveni sadnjom ozimih formi! Tijekom vegetacije njega češnjaka se svodi na gnojidbu, navodnjavanje, borbu protiv korova, te suzbijanje bolesti i štetnika. Kod nas su najrašireniji domaći ozimi eko-tipovi koji se sade ujesen, prezimljuju, pa u sljedećoj godini razvijaju vegetativnu masu i lukovicu. Biljke češnjaka su u pravilu vrlo otporne na niske temperature, pa mogu dobro prezimiti u kontinentalnom području, odnosno za normalan rast i “glavičenje” češnjaka češnjevi za reprodukciju moraju biti izloženi niskim temperaturama!

Primjena herbicida veliko je olakšanje u borbi protiv korova, jer su mehaničke mjere okopavanjem na većim površinama teško provedive i zahtijevaju mnogo rada! Herbicide u usjevima češnjaka uglavnom koristimo kao pri uzgoju luka iz lučice (nakon sadnje a prije nicanja!).

Pri uzgoju ozimog (zimskog) češnjaka u narednom razdoblju valja planirati zaštitu od uzročnika bolesti i štetnika, a pri izboru sredstva za zaštitu birati dopuštene pripravke u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Kako je posljednjih osam dana neobično je toplo za ovo doba godine proizvođačima češnjaka preporučujemo vješati žute ljepljive ploče ili postavljati žute posude radi ulova češnjakove muhe (Helomyza lurida). Češnjakova je muha prilagođena nižim temperaturama zraka od lukove muhe (Delia antiqua), te se javlja nešto ranije (vidi Tablicu 3.).

U našoj zemlji nema registriranih insekticida za suzbijanje češnjakove muhe, ali se mogu koristiti neki pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips) a koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha! Uz pridržavanje plodoreda, pokrivanje gredica češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom smanjuje napad češnjakove muhe.

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao mladi luk također preporučujemo mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove muhe u narednom razdoblju.

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju crvenog i bijelog luka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

 

Tablica 3. Neke značajke različitih uzročnika „crvljivosti“ lukovičastog povrća:

Vrste muha Lukova muha

Hylemya antiqua

Češnjakova muha

Helomyza lurida

Miner poriluka

Napomyza gymnostoma

Štetnost vrlo velika vrlo velika nedovoljno istražena
Broj generacija 2-3 1-2 2
Biljke domaćini luk češnjak, luk poriluk, luk
Kritično razdoblje travanj veljača-ožujak travanj i listopad
Veličina muhe 6-7 mm 8-10 mm 3,5-4 mm
Boja odrasle muhe sivkasta smeđa tamna
Veličina ličinke 8-10 mm 11 mm 5-5,5 mm

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis