Obavijest proizvođačima uljane repice

Dosadašnja zima 2023./24. potvrđuje trend globalnih klimatskih promjena (zatopljenja) od kada postoje mjerenja meteoroloških podataka u našoj zemlji. Zadnja tri mjeseca protekle 2023. godine bila su toplija od prosjeka od +1,5° (prosinac) do +4,6°C (listopad) (vidi Tablicu 1.). Tijekom listopada i studenog 2023. zabilježeno je u središnjem dijelu Županije približno očekivana količina oborina, a tijekom prosinca 2023. i siječnja 2024. nešto malo više od prosječnih količina! Optimalna vlaga i izražena toplina sredinom jeseni (listopad 2023.) pogodovala je dobrom početnom rastu i razvoju usjeva uljane repice! Neobično toplo vrijeme bilježili smo zadnja četiri dana protekle 2023. i prva četiri dana ove 2024. godine: tada su najviše dnevne vrijednosti često bile u rasponu 14,0-15,2°C! Od 8. siječnja do 3. veljače 2024. niske su negativne jutarnje temperature gotovo  svakodnevno bile u rasponu od -1,9 do -11,7°C (stoga je protekli mjesec siječanj tek malo bio topliji od očekivane vrijednosti)! Ipak, ponovno je posljednjih sedam dana neobično je toplo: najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u rasponu od 12,5° do 17,2°C! Jutra su posljednjih šest dana bez negativnih vrijednosti (najčešće u rasponu 1,6°-11,6°C!), pa je zemljište na dubiti 7 cm od početka ovog mjeseca naglo porastao sa vrijednosti 1,4° na čak 8,9°C! Proteklog je vikenda (10.2.-12.2.) kiša padala na svim mjernim mjestima u Međimurju u količinama od 12,4 mm (u istočnom Međimurju) do 27,0 mm (u zapadnom Međimurju)! Naredna tjedan dana ne očekujemo nove oborine, jutarnje će temperature biti u rasponu 2-6°C a najviše dnevne 12-14°C! Nakon siječanjskih “golomrazica” u narednim danima očekujemo početni ovogodišnji “prezimljujući” razvoj uljane repice! Neobično toplo razdoblje u danima 26.12. 2023.-04.1. 2024., te ponovno 06.2.-10.2. 2024. pogodovao je prvoj pojavu “rano-proljetnih” štetnika u usjevima uljane repice!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog jesensko-zimskog razdoblja 2023./2024. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti listopad 2023. studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2023./2024. 14,5°C 85,6 6,2°C 67,4 2,4°C 60,8 0,6°C 48,9
*Prosjek 9,9°C  89,0 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6
Razlika (±) +4,6°C -3,4 +2,0°C -5,3 +1,5°C +6,9 +0,5°C +18,2

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

Naime, zdravstvenim pregledom usjeva uljane repice u središnjem dijelu Međimurja (okolica Čakovca) zabilježili smo brojniju pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus) na usjevima uljane repice posijanim u ranijim rokovima. Moguće je da navedeni neželjeni organizmi započnu ishranom i odlaganjem jaja (naročito na laganijim zemljištima)! U naprednijim je usjevima uljane repice moguće proteklih dana pronaći prve ličinke repičinih pipa, kao posljedicu aktivnosti njihovih odraslih oblika tijekom razdoblja 26.12. 2023.-04.1. 2024. godine!

Stoga proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju svakako preporučujemo redovito pratiti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude) (prvo se pojavljuju štetne pipe, a tek naknadno repičin sjajnik) (Brassicogethes aeneus), te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući je na našem tržištu registriran manji broj pripravaka (iz tri različite skupine) za suzbijanje štetnika uljane repice, birati sredstva i kombinacije prema boljem postranom učinku na dominantne štetnike.

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Usmjerene mjere zaštite tijekom zimskog razdoblja provoditi na temperaturama zraka >5°C, te birati dane kada nema izraženog vjetra.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis