Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Pregledom usjeva uljane utvrđena je pojava pagusjenica  repičine ose listarice (Athalia rosae ), crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala ) te lisnih ušiju (Aphididae). Upozoravamo proizvođače da obilaze svoje parcele i prate pojavu ovih štetnika i po potrebi izvrše tretiranja.

Pragovi odluke za tretiranje su:

Pagusjenica repičine ose listarice:  0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Kupusna lisna uš 100 uši/ 25 biljaka.

Repičin crvenoglavi buhač 0,5 buhača/m u redu , 2 buhača /m² ili 15 buhača u žutoj posudi dnevno.

Kod pojave repičinih buhača kod ne tretiranog sjemena oštećenje više od 10 % površine mladih biljaka znače potrebu za tretiranjem.

Sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata       Namjena Doza
Alfa-cipermetrin MAVRIK FLO  

Lisne uši

Repičin crvenogl.buhač

0,2
Cipermetrin CYTHRIN MAX

 

CYPROGOLD

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

50ml/ha
Deltametrin  

DECIS 2,5 EC

 

 

DECIS 100 EC

 

POLECI PLUS

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

Lisne uši

 

 

Repičin crvenoglavi

 

Lisne uši,buhači

 

 

0,3

 

 

0,0625

 

 

0,3-0,5

 

Lambda-

cihalotrin

 

KARIS 10 CS

 

 

CYCLONE

Lisne uši

Repin buhač

Rep.crvenoglavi buhač

 

Repičin crvenoglavi buhač

50-75 ml/ha

 

 

 

0,15l/ha

Esfenvalerat SUMIALFA 5 FL Repičina osa listarica

Repičin crvenoglavi buhač

 0,1-0,15 l/ha
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

150-200g/ha
Lambda-cihalotrin KARATE ZEON lisne uši

insekti grizući

 0,15l/ha

0,15l/ha

  POLECI PLUS    

 

Izuzetno toplo vrijeme za ovaj dio godine pogoduje bržem porastu biljaka uljane repice, a za  prezimljavanje  uljane repice najpovoljniji je ulazak u zimu u fazi  10-12 listova. Pratite faze razvoja i vremenske prilike te po potrebi primijenite fungicide koji su ujedno i regulatori razvoja.

U tablici 2. su navedeni fungicidi za  suzbijanje bolesti uljane repice u jesenskom periodu.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Bolest Faza primjene Doza   l,kg/ha,
 

 

Metkonazol

 

 

CARAMBA*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

 

0,7-1 l

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

ULYSSES*

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250   EW

RIZA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

siva plijesan

 

 

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

 

U jesen u fazi 6 – 7

 

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

1,5-2

 

 

0,6

 

 

 

1

 

 

1,25

 

 

Protiokonazol

Tebukonazol

 

 

 

PROSARO 250 EC

suha trulež stabljike i korijena

 

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti, ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate  

 

1

 

Difenkonazol

Tebukonazol

 

 

MAGNELLO*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 od faze 4-6 listova u jesen, primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka  

 

 

0,8

 

Fluopiram

Protiokonazol

 

PROPULSE

 

suha trulež

faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega  

1

 

 

 *Ujedno i regulatori razvoja

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis