Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon završetka berbe, mogu se opet koristiti sredstva sa dužim karencama da se biljke očuvaju od bolesti i štetnika za iduću proizvodnu sezonu i svakako treba prilagoditi tehnologiju prema ljetnim vrućinama. Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti.

Poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene ulova štetnika na pločama te se tako može uočiti dolazak novih štetnika u nasad.

Kod sadnje novih nasada, radi truleži korijena (Phytophthora spp.) primijeniti Proradix ili Fonganil gold (dozvola u zaštićenom prostoru) u zonu sadnje.

U održavanju nasada preko ljeta protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) primijeniti pripravke: Ortiva, Quadris, Score, Kumulus DF, Cosavet DF, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC i dr. registrirane.

Posebno pripaziti na pojavu jednog od crvenih pauka (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) za kojeg treba primijeniti pripravke: Milbeknock, kao i Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), Kraft 18 EC, s tim da je ova zadnja 3 pripravka poželjno primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost smanjuje djelovanje.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Scatto ili Poleci plus.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphis spp.) po potrebi primijeniti: Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto i druge registrirane pripravke.

Korisno je primijenjivati i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a mogu se primijeniti i sustavima kap po kap kao trichoderma vrste, bacillus vrste, ili pseudomonas spp koje pomažu kod smanjivanja brojnosti prisutnih patogena.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i poštivanje karenci.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis