Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Orahova muha:

Praćenjem leta Orahove muhe (Rhagoletis completa), u odabranim komercijalnim nasadima oraha u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđeno je kako je let orahove muhe na svome vrhuncu. Analizom postavljenih lovki (žute ljepljive ploče uz dodatak feromonskog atraktanta), utvrđen je prosječni tjedni ulov od 20-30 odraslih jedinki (imaga). Iako je ovakav ulov značajan ipak je znatno manji od ulova iz vegetacijske sezone 2021. i 2022.

Voćari koji su obavili prvi insekticidni tretman u trećoj dekadi mjeseca srpnja sada mogu obaviti i drugi tretman protiv orahove muhe. Iako u RH trenutno nemamo registriranog insekticidnog pripravka za suzbijanje ovoga štetnika, na populaciju imaga orahove muhe u većoj ili manjoj mjeri, djeluju insekticidni pripravci (tzv. sporedni učinak) za suzbijanje ostalih štetnika oraha kao što su jabučni savijač (Cydia pomonella), orahov i kestenov savijač (Cydia amplana i C.splendana), velika i mala orahova lisna uš (Callaphis juglandis i Chromaphis juglandicola), štitasta uš (Parthenolecanium corni), kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) i dr.

U nastavku se donosi tablica registriranih insekticidnih pripravaka za korištenje u orahu (FIS tražilica na dan 17.08.2023. – https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/):

Pripravak Aktivna tvar Registriran za štetnika Napomena
LASER Spinosad Jabučni savijač (Cydia pomonella) Ekološki pripravak
CARPOVIRUSINE EVO 2 Cydia pomonella Granulovirus Jabučni savijač (Cydia pomonella) Ekološki pripravak
DECIS 100 EC Deltametrin Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Kestenov savijač (Cydia splendana)

Lisne uši (Hyalopterus spp.)

Pistacijeva osica (Eurytoma plotnikovi)

100 g/l aktivne tvari
SCATTO Deltametrin Jabučni savijač (Cydia pomonella)

Kestenov savijač (Cydia splendana)

Lisne uši (Hyalopterus spp.)

25 g/l aktivne tvari
ROTOR SUPER Deltametrin 25 g/l aktivne tvari
DEMETRINA 25 EC Deltametrin 25 g/l aktivne tvari
MOVENTO Spirotetramat Lisne uši (Aphididae)

Štitaste uši (Coccoidea)

Sistemik
CORAGEN 20 SC Klorantraniliprol Jabučni savijač (Cydia pomonella)
VOLIAM Klorantraniliprol Jabučni savijač (Cydia pomonella) BBCH 73-81
INSEGAR 25 WG Fenoksikarb Jabučni savijač (Cydia pomonella)
AFFIRM OPTI Emamektin benzoat Jabučni savijač (Cydia pomonella)  
BUMINAL Biljni proteinski mamac (proteini 38,65%, ukupno dušika 8,19%, amino dušični spojevi 3,25%) 0,6 lit na 100 lit vode

Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe (sporedni učinak – eng. side effect).

Vlasnici pojedinačnih (solitarnih) stabala oraha na okućnicama, mogu uspješno primijeniti metodu masovnog ulova orahove muhe, postavljanjem lovki (žute ljepljive ploče), na način da se na stablo postavi veći broj ploča (3-10 kom.). Ploče se na stablu mijenjaju jednom tjedno (ili rjeđe), čime će se znatno smanjiti štete na plodovima oraha. Još učinkovitija metoda je da se uz dvije žute ploče po stablu postavi i sintetički hranidbeni atraktant (amonijev karbonat) ili feromonski mamac. Žute ploče se izmjenjuju svakih 7 dana ili rjeđe a hranidbeni/feromonski atraktant svakih 30 dana.

Jabučni savijač (Cydia pomonella):

Pregledom 100 plodova oraha u komercijalnim nasadima, utvrđena je vrlo visoka populacija ličinki jabučnog savijača (više od 25%). Kako se ličinke u zaraženim i oštećenim plodovima ne mogu suzbijati, a let imaga (leptira) je još intenzivan, preporuka je obaviti zaštitu nasada jednim od prethodno navedenih insekticidnih pripravaka kako bi se smanjio infektivni potencijal štetnika u vegetacijskoj sezoni 2024.

Orahove grinje (Aceria tristriata i Eriophyes erinea)

Gotovo svim nasadima primijećena je nazočnost orahove grinje-lisne šiškarice (Eriophyes erinea) čiji su simptomi napada obliku nabreknuća (gale) na listovima većeg promjera (veće od 1cm2) ali ovaj štetnik ne pravi značajnije štete. MEĐUTIM, u pojedinim nasadima kao i na solitarnim stablima na okućnicama, zamijećen je vrlo visok intenzitet napada orahove grinje (Aceria tristriata; eng. walnut blister mite). Ova grinja za razliku od grinje-lisne šiškarice, na licu listova oraha stvara puno sitnija ispupčenja-gale (2-3 mm u promjeru) najčešće, žute, crvene ili smeđe boje Kod jačeg napada dolazi do uvijanja i žućenja listova što dovodi do značajnog smanjenja asimilacijske površine. Kako je posljednjih godina zabilježeno sustavno širenje ovoga štetnika na stablima oraha u istočnoj Hrvatskoj, postoji mogućnost da će navedena grinja u nadolazećim godinama postati gospodarski značajan štetnik. U RH trenutno u zaštiti oraha nemamo registriranih akaricidnih ili sumpornih pripravaka.

Siva pjegavost oraha (Ophiognomonia leptostyla):

Vrlo toplo ljeto i velike količine oborina u ovoj vegetacijskoj sezoni, stvorili su uvjete za razvoj i širenje sive pjegavosti oraha. Gotovo da nema komercijalnog nasada ili solitarnog stabla na okućnicama koje ne pokazuje simptome srednjeg do vrlo visokog stupnja zaraze. U pojedinim ekološkim nasadima oraha zabilježena je 50%-tna defolijacija (opadanje lisne mase) i visok postotak zaraženih plodova. Stoga je preporuka, kako bi se smanjio infektivni potencijal patogena u slijedećoj vegetacijskoj sezoni, zaštita nasada jednim od fungicidnih pripravaka na bazi: bakarnog hidroksida (Champion WG 50), bakarnog oksiklorida (Neoram WG), kombinacija bakarnog hidroksida i bakarnog oksiklorida (Airone SC) te kombinacija boskalida i piraklostrobina (Signum).

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis