Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha

Sredinom zadnje dekade mjeseca srpnja (24.7.), te ponovno početkom mjeseca kolovoza o.g. (3.8.) uputili smo obavijesti vlasnicima plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla o početku leta i ovogodišnjoj potrebi usmjerenog suzbijanja orahove muhe (Rhagoletis completa)!

U prvoj dekadi ovog mjeseca dominiralo neobično kišovito, sparno i toplo meteorološko razdoblje, uz svježije noći u drugom tjednu kolovoza! Posljednja tri dana temperature u hladovini porasle su na vrijednosti 27,1°-29,9°C a ljetne bi vrućine s dnevnim vrijednostima 31-34°C trebale obilježiti narednih 5-6 dana! Vrlo je sparno, a zbog većeg broja kišovitih i oblačnih dana, prosječna je temperatura u prvoj polovici mjeseca kolovoza ispod očekivane vrijednosti (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika oraha u prvoj polovici mjeseca kolovoza 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 14.8. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  74,2 mm 7.745 minuta 68,00 % 18,28°C
M. Središće 79,6 mm 6.670 minuta 84,94 % 18,06°C
Kotoriba 39,2 mm 6.115 minuta 84,00 % 18,04°C
Donja Dubrava 48,6 mm 9.820 minuta 79,97 % 18,58°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Na većini lokaliteta na osjetljivim i nezaštićenim stablima oraha bilježimo sušenje (palež) lišća zbog razvoja gljivične bolesti, uzročnika pjegavosti i paleži (Gnomonia)!

VAŽNO: Ulovi odraslih jedinki orahove muhe (Rhagoletis completa) su tijekom mjeseca kolovoza kritični na mjestima u središnjem i nizinskom dijelu Županije (okolica Čakovca) , te jednako u zapadnom dijelu ili Gornjem Međimurju (dnevni ulovi su u drugom tjednu mjeseca kolovoza već od 15-ak jedinki)!! Time je nastavljen višegodišnji trend najmasovnije pojave odraslih oblika orahove muhe uglavnom u mjesecu kolovozu (vidi Tablicu 1. u preporuci od 24.7. 2023.)!

Zdravstveno stanje plodova oraha na pojedinačnim stablima na kolima se ne provode mjere usmjerene zaštite nije dobro, jer se već vide posljedice napada ličinki orahove muhe. Na netretiranim stablima očekujemo porast zaraze plodova oraha ličinkama orahove muhe do kraja mjeseca kolovoza 100 %.

Iskustva u Međimurju (2012. i 2013.) dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Sve više vlasnika stabla oraha diljem kontinentalnog područja naše zemlje posljednjih sezona dojavljuje štete od napada orahove muhe i traže preporuke za moguće suzbijanje.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost (primjerice, u svrhu smanjenja šteta od orahove muhe metodom masovnog ulova odraslih oblika preporučuje se postavljati 2-10 žutih ljepljivih ploča po drvu ili 20-24 komada/100 m²)!

Vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče (i redovito ih mijenjati svakih 10-14 dana). Žute ljepljive ploče su neselektivne pa se na njima lovi veći broj različitih vrsta kukaca (muha, mušica, cvrčaka, uši, minera i drugih). Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

 Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Nakon povlačenja s tržišta i zabrane primjene djelatne tvari fosmet, u našoj zemlji nema dopuštenih kemijskih insekticida za suzbijanje orahove muhe (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). No, na orahovu muhu su također djelotvorni i neki pripravci registrirani za suzbijanje drugih nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 10-atk dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 4 do 6 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja pa sve do početka ili sredine mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje.

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupne doze ili količine insekticida (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se kada registriranim i djelotvornim insekticidima dodajemo biljni proteinski mamac (npr. Buminal). Proteinski mamac nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine opasnih tvari. Ako se dodaje insekticidima može se škropivom tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-15 dana (u uvjetima iznadprosječno kišovitog razdoblja ove razmake preporučujemo smanjiti na svega 7-8 dana)! Naime, u kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (30-40 %), na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida  (biljni proteinski mamac + insekticid)! Tretira se samo donji dio krošnje (npr. pojedine donje grane s južne strane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja. Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre  škropiva po stablu! Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 10-15 dana, počevši od kraja srpnja do početka ili sredine mjeseca rujna (u kišnom razdoblju smanjiti razmake aplikacije)! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen! Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis