Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka sredinom zadnje dekade mjeseca srpnja o.g. proteklo je jedanaest dana (26.7. 2023.)! Zadnji dani mjeseca srpnja (30.7.-31.7.) i prvi tjedan mjeseca kolovoza o.g. (01.8-6.8.) obilježilo je iznadprosječno vlažno i kišovito razdoblje! Kiša je posljednjih osam dana padala svakodnevno, te je u središnjem dijelu Županije u navedenom razdoblju zabilježeno 79,6 mm oborina (vidi Tablicu 2.), a time je nastavljen trend iznadprosječno vlažnog (kišovitog) razdoblje iz proteklog mjeseca (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća u proteklom mjesecu srpnju 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  172,2 mm 12.125 minuta 65,00 % 21,80°C
M. Središće 174,4 mm 9.230 minuta 79,35 % 22,24°C
Kotoriba 212,0 mm 8.815 minuta 79,00 % 21,76°C
Donja Dubrava 127,0 mm 18.510 minuta 73,04 % 22,56°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća u prvom tjednu mjeseca kolovoza 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 07.8. 2023. u 6.00 sati):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  67,4 mm 6.160 minuta 76,00 % 17,27°C
M. Središće 74,2 mm 4.770 minuta 91,49 % 17,74°C
Kotoriba 37,6 mm 4.615 minuta 90,00 % 17,67°C
Donja Dubrava 43,8 mm 5.290 minuta 86,14 % 18,36°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Vlažnost zraka je u istom razdoblju u dnevnim prosjecima na lokalitetima uz riječne doline 69,2 do 99,8 % (vidi Tablicu 2.). Značajno je osvježilo, pa su najviše temperature zraka s početka ovog mjeseca 27-29°C pale posljednja četiri dana na vrijednosti 18,5-22,1°C! Jutros je vrlo svježe, a najniže su temperature zraka na pojedinim mjestima <10°C (npr. Kotoriba)! Manje su količine padalina moguće još tijekom današnjih sati, a narednih će 5-6 dana dnevne vrijednosti temperature zraka biti u porastu s 22° do 32°C (12.8.)! Zbog razlike u temperaturi zraka između dana i noći, nastavlja se trend jutarnjih rosa i lokalno pojava sumaglice uz riječne doline!

Stanje u nasadima jabuka: Dominantne bolesti lišća na netretiranim stablima jabuka tijekom ljeta 2023. su krastavost (Venturia) (jače napadnute sorte Zlatni delišes, Gala, Idared i dr.), pepelnica (Podosphaera) (jače napadnuta sorta Idared) i zvjezdasta pjegavost (Marssonina) (jače napadnuta sorta Jonagold). Veća količina oborina u proteklih je osam dana bila optimalna za naknadne zaraze nekoliko dominantnih uzročnika plodova jabuka: gorke truleži (Colletotrichum), smeđe truleži (Monilinia) i/ili kasne krastavosti (Venturia) (na slabije ili nezaštićenim plodovima jabuka) (vidi Tablicu 1.)!

Stoga u završnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia), krastavost (Venturia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium).

Zdravstveno stanje nasada jabuka je dobro na svim županijskim lokalitetima gdje su tijekom kritičnog razdoblja travanj-svibanj  kvalitetno i učinkovito suzbijane primarne zaraze dominantnih uzročnika bolesti: npr. u poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 22.3.-06.6. 2023. provedeno je trinaest aplikacija (“primarno razdoblje”), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka: (bakar, ziram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, metiram, ditianon & kalijev-fosfonati, mefentriflukonazol, fluksapiroksad, kaptan, boskalid & piraklostrobin, fluksapiroksad & difenkonazol i sumpor), te mikrobiološkog fungicida na osnovi Bacillus amyloliquefaciens! Najkritičnije razdoblje u proljetnoj zaštiti nasada jabuka i krušaka bili su kišni dani u razdobljima 13.4.-17.4. i 11.5.-17.5. 2023.!

Moguće je u zadnjim aplikacijama koristiti i mikro-biološke pripravke, naročito u nasadima gdje nema vidljivih simptoma bolesti na jabukama te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Tablica 3. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika (leptiri) na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) u zadnjoj dekadi srpnja i početkom kolovoza 2023.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archipis Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,15 1,3 3,7 3,7 0,5 0,2

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, u smanjenoj brojnosti traje tijekom prvih dana kolovoza o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježena brojnija populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Populaciju leptira savijača kožice plodova (Archips, Pandemis) je od početka kolovoza o.g. manje brojna. Let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je krajem srpnja i prvih dana kolovoza značajno ispod praga štetnosti. U prvoj polovici i sredinom kolovoza, s prestankom oborina i porastom temperatura, očekujemo leptire druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Leptire lisnih sovica (Noctuidae) u protekla dva tjedna bilježimo na nekim trapovima za praćenja savijača i kukuruznog moljca!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Moguće je u završnim aplikacijama prednost dati  biološkim pripravcima koji ne ostavljaju rezidue (ostatke) na plodovima jabuka na osnovi granulovirusa ili Bacillus thuringiensis kurstaki!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Već smo u proteklim preporukama naglašavali da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na ljetnim sortama jabuka, a tijekom druge polovice i/ili krajem kolovoza započet će berba sorti Gala i Estar (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) na početku razvoja druge (ljetne) populacije preporučili smo krajem srpnja o.g., pa tijekom prve polovice kolovoza o.g. u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (npr. Isomate-CTT ili RAK 3) nije potrebno primijeniti kemijske insekticide!

Osjetljive sorte jabuka redovito tijekom kolovoza pregledavati na moguću pojavu običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Gala, Granny Smith) (opasnost od prekomjernog množenja ove grinje moguća je samo s promjenom meteoroloških uvjeta u iznadprosječno vruće i suho naredno razdoblje).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

VAŽNO: Zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci! Ako nema simptoma napada (zaraze) najvažnijih neželjenih organizama, moguće je prednost u zadnjim aplikacijama dati primjeni mikrobiološkim ili alternativnim pripravcima koji imaju dopuštenje za primjenu u ekološkoj proizvodnji voća. Dodatne zahtjeve na ostatke (rezidue) pesticida imaju proizvođači (proizvođačke organizacije) koji su prihvatili trgovačke norme (npr. GlobalGAP), pa već od početka ljeta (mjeseca lipnja) moraju birati sredstva i metode koja u berbi plodova ne daju mjerljive ostatke (<0,01 ili 0,001 mg/kg)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis