Obavijest vinogradarima

I dalje voditi računa o detaljnijem pregledu nasada i biljnih organa. Indeks rasta lista 3 lista/tjedno. U nasadima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

PEPELNICA VINOVE LOZE

(Uncinula necator)

JOŠ ZA PODRUČJE ZAOBALJA UPOZORAVAMO NA RIZIK ZA RAZVOJ BOLESTI NA GROZDU!!!

– za ostale područja opasnost niža

-ZA EVENTUALNA PRODUŽENJE RAZMAKA IZMEĐU TRETIRANJA INERPOLIRATI SUMPORENJE

( registrirani pripravci na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

OVISNO O ZADNJE IZVRŠENOM TRETIRANJU I DALJE PRIJE OBORINA PREVENTIVNA ZAŠTITA!

-voditi računa eventualno o novom nezaštićenom porastu;

-zaštitu provesti prije slijedećih oborina;

-za zadnja tretiranja preporučamo primjenu fungicida na osnovi bakra ili njegovih kombinacija (registrirani pripravci na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

-u narednom razdoblju u omekšavanju boba preventivna zaštita

(pregled registriranih pripravaka na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

 

ESCA

-izrazita pojava simptoma na zaraženim trsovima u vidu promjena boje i nekroze između žila lista;

-zaražene trsove preporučamo redovito uklanjati iz nasada!!!;

– trsove sa polovično izraženim simptomima koji se ne vade označiti

 

 

 

 

 

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

(FD)

OBVEZA:  Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Narodne novine, br. 48/18 i 63/19) i novoj Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

ZA NEZARARAŽENO PODRUČJE :

SVI POSJEDNICI VINOVE LOZEREDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME!!!

tipični simptomi moguće trenutno uočljivi:

-nekretanje pupova; izostanak grozdića; sasušeni/osipani grozdići;

MOGUĆA POJAVA PROMJENE PROMIJENE BOJE LISTA KOD BIJELIH SORTI U ŽUTU A KOD CRVENIH U TAMNO CRVENU;

-MOGUĆ POČETAK POJAVE UVIJANJA LISTA;

-MOGUĆA POJAVA NAKUPLJANA ASIMILATA U LISTU ŠTO ZA POSLJEDICU IMA KRTOST LISTA, ŠUŠKAVOST I MRVLJENJE U RUCI PRILIKOM STISKANJA;

MATIČNI NASADI I RASADNICI praćenje i suzbijanje vektora  (vidi niže američki cvrčak)

 

 

 

CRNO DRVO

(Bois noir)

(BN)

– bolest prisutna na cijelom uzgojnom području;

– simptomi na zaraženim trsovima VIZUALNO VRLO SLIČNI ZLATNOJ ŽUTICI (FD);

-za razlikovanje potreban test;

-uglavnom zaraženi POJEDINAČNI TRSOVI (ne redom više trsova)

-u vinogradima i neposrednoj okolini preporučamo uklanjanje korova domaćina vektora ove fitoplazme

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Narodne novine, br. 48/18 i 63/19) i novoj Odluci- Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

ZA NEZARAŽENO PODRUČJE:

 MATIČNI NASADI  I RASADNICI:

redovno praćenje pojave i suzbijanje (vidi prethodne obavijesti)

PRAĆENJE POJAVE IMAGA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA POSTAVLJENIM NA SREDNJU ŽICU;

-OSTALI PROIZVOĐAČI- PREPORUKA (vidi obavijest od 20.06.)

-redovno praćenje na vizualnim lovkama-žutim pločama,

-preporučamo postavljanje ili zamjenu ranije postavljenih radi lakšeg detektiranja) (pregled registriranih insekticida u obavijesti od 20.06. i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

 

ZELENI LOZIN CVRČAK

(Empoasca vitis)

PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM LOVKAMA I/ILI PREGLED NALIČJA LISTA NA PRISUTNOST ŠTETNIKA; PREMA POTREBI SUZBIJANJE!!!

bilježimo prisustvo odraslih oblika i ličinki;

 (pregled registriranih pripravaka u obavijesti od 20.06. i/ili na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ).

PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)  I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA;

u nasadima populacija može varirati ovisno o redovitosti provođenja mjera;

ŽUTI GROZDOV MOLJAC (Eupoecilia ambiquella) I DALJE PRAĆENJE POPULACIJE FEROMONSKIM LOVKAMA; – na praćenim lokalitetima ispod praga štetnosti;  

u nasadima populacija može varirati ovisno o provođenju mjera;

– prema potrebi suzbijanje

 

OŠTEĆENJA

u slučaju oštećenja od jakog vjetra i/ili tuče su što kraćem vremenu (24-72 sata) primijeniti pripravke na osnovi bakra

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  linku: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis