Obavijest proizvođačima jabuke

Nestabilno i nepredvidljivo vrijeme koje nas prati stvara povoljne uvjete za razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) te krastavosti plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum ssp., smeđa trulež ploda – Stemphylium ssp., trulež plodova – Neofabraea ssp.). Preporučamo voditi redovitu zaštitu vodeći brigu o vremenskoj prognozi te zaštitu voćnjaka provesti nekim od pripravaka preventivnog djelovanja koji su registrirani i za suzbijanje truleži ploda: Caption, 80 WG, Khapo 80 WG, Scrab  80WG, Revyona. Prilikom odabira fungicida paziti na karencu odabranog fungicida.

U proteklom periodu bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Preporučamo zaštitu voćnjaka nekim od insekticida kao što su: Affirm, Afirm opti, Delegate 250 WG, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

 

            Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                      e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

Pripremi za ispis