Obavijest proizvođačima oraha

Pregledom feromona i žutih ploča na dva lokaliteta u Brodsko-posavskoj županiji uočili smo pojavu odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis completa). Muha je crvenkasto smeđe boje, prepoznatljiva po tri tamne pruge na krilima od kojih je jedna u obliku slova V.

Štete rade ličinke orahove muhe hraneći se lupinom oraha, koja trune, plodovi posmeđe, stoga je vrlo važno pratiti pojavu ovog štetnika i suzbiti odrasle oblike kako ne bi došlo do odlaganja jaja i izlaska ličinki.

Prvo tretiranje obaviti 5-7 dana od pojave prvih ulova štetnika. Razmake tretiranja prilagoditi novim ulovima štetnika, a razmaci tretiranja mogu biti od 7-14 dana, do kraja kolovoza.

Insekticidi koji imaju dozvolu za primjenu u orahu su: Coragen 20 SC, Laser (jabučni savijač), Decis , Rotor super, Demetrin 25 EC (jabučni i kestenov savijač, lisne uši), osim na navedene štetnike djelovat će i na orahovu muhu.

U nasadima velikog volumena krošnje u svrhu smanjenja škropiva uz insekticid se može dodati biljno proteinski mamac Buminal. U slučaju ovakve primjene nije potrebno tretirati cijelu krošnju nego samo donje dijelove gdje će štetnik (orahova muha) biti privučena.

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail: Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis