Obavijest vinogradarima

U nasadima vinograda zbog stalnih infekcija koje bilježe agroklimatske stanice potrebno je izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Unicula necator).

Nakon cvatnje vinove loze za suzbijanje plamenjače može se primijeniti: Forum star, Mikal Flash, Forum star, Pergado F i dr.

 

Protiv pepelnice primijeniti jedan od sistemičnih fungicida: Luna expirience, Nativo, Talendo, Vivando, Collis i dr. 

 

I dalje na žutim pločama pratimo pojavu američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) vektora širenja zlatne žutice vinove loze -Flavescence doree., prošli puta dali smo preporuku za suzbijanje ličini L3 stadija dozvoljenim inskticidima. U slijedećim danima očekujemo pojavu odraslih oblika koje također treba suzbijati. Dozvoljeni insekticidi za suzbijanje amričkog cvrčka su: Sumialfa 5 FL, Asset five, Cytrin Max, Mavrik Flo, Flipper i dr.

 

Prije primjene insekticida obavezno pokositi cvatući korov u vinogradu radi zaštite pčela!

 

 

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis