Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Splitsko-dalmatinske županije da je zabilježen let odraslih jedinki na svim lokalitetima na kojima se prati pojava i dinamika maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Prema meteorološkim podacima u narednim danima očekuju se povremene oborine i temperature koje neće ograničavati razvojni ciklus maslinine muhe.

Zbog ograničenog broja sredstava za zaštitu bilja te rezistentnosti na djelatnu tvar deltametrin u suzbijanju maslinine muhe, vrlo je važno udruživanje maslinara po lokalitetima i zajedničko provođenje preventivne metode masovnog ulova u zaštiti maslinika. Na taj način izlovljavamo i suzbijamo odrasle jedinke maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod.

U tu svrhu mogu se koristiti:

  • gotove lovke Karate trap B u nasadu, optimalna učinkovitost postiže se ranijim postavljanjem lovki u nasad (tijekom travnja-prema preporuci od 24.03.2023. i 18.05.2023.) – dozvoljeno u eko proizvodnji.
  • gotovi pripravak Success Bait

Na leđnu prskalicu od 10-15 litara vode, potrebno je otopiti oko pola litre Success Baita (3-5 % otopina). Pola litre pripravka prvo se otopi u manjoj količini vode (5 litara), uz dosta miješanja, a zatim se doda u leđnu prskalicu i nadopuni vodom uz miješanje. Prska se s krupnim kapima jedna grana s južne ili jugoistočne strane. Sa dobivenih 15 litara otopine može se tretirati 70 do 100 stabala maslina (odnosno pojedine grane na toliko stabala). Tretirati u razmacima14-21 dan.-dozvoljeno u eko proizvodnji.

 

  • kombinacija Buminala uz dodatak insekticida

Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se krupnim kapima jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamak puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi.

Zbog ukidanja ili smanjenje učinkovitosti dijela sredstava za zaštitu bilja, sve češća je upotreba gline (kaolina) u zaštiti plodova masline. Upotreba kaolina ima dvojaku funkciju u zaštiti plodova, prva je stvaranje tankog sloja čestica na maslinama zbog čega su takvi plodovi slabije vidljivi maslininoj muhi te je smanjeno polaganje jajašaca u takve plodove, a druga funkcija je što se reflektira svijetlost i smanjuje temperaturu plodova. U slučaju kiše i ispiranja tretman kaolinskom glinom potrebno je ponoviti.

Tijekom srpnja redovito raditi kontrolu plodova na zarazu s maslininom muhom!

 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Pripremi za ispis