Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze završile su s cvatnjom, dok su kasnije sorte pri završetku cvatnje. U slabije zaštićenim vinogradima vidljivi su simptomi plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). I dalje je potrebno provoditi preventivnu zaštitu od ove bolesti. Može se koristiti jedan od pripravaka: Forum Star, Profiler, Orvego, Sphinx extra, Folpan Gold, Metomor F i sl.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) možete koristiti npr. Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo extra, Mystic, Domark 40 ME, Kusabi i dr.

Po završetku cvatnje potrebno je provesti preventivnu zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) jednim od pripravaka: Pyrus 400 SC, Teldor, Geoxe, Switch 62,5 WG, Chorus 75WG i dr.

Nakon cvatnje potrebno je provesti suzbijanje američkog cvrčka (Schapoideus titanus). Suzbijanje su, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) dužni provesti SVI POSJEDNICI VINOVE LOZE.

Registrirani pripravci za tu namjenu su: Sivanto prime, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin max,  Cypgold, Mavrik Flo, Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset Five, Direkt Green, Flipper.

Primjena pripravaka Abanto, Krisant EC, Pyregard, Direkt Green, Asset Five i Flipper dozvoljena je u ekološkoj proizvodnji.

Suzbijanje američkog cvrčka potrebno je ponovno provesti nakon 2-3 tjedna.

Primjena insekticida nije dozvoljena za vrijeme cvatnje, kako bismo zaštitili pčele. Isto tako, primjenu insekticida treba vršiti pred večer, kada pčele ne lete, a prije njihove primjene u vinogradu pokositi eventualni cvjetni pokrov.

Prisutnost i brojnost američkog cvrčka u vinogradu treba pratiti pomoću žutih ljepljivih ploča koje se postavljaju u vinograd nakon cvatnje. Za masovno suzbijanje potrebno je postaviti veći broj ploča u vinograd.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Isto tako, potrebno je čuvati i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Pripremi za ispis