Obavijest proizvođačima kukuruza šećerca

Uočena je pojava gusjenica prve generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) na kukuruzu šećercu. Ovaj štetnik je polifag, pa osim na kukuruzu i kukuruzu šećercu velike štete čini na paprici i rajčici koje gube tržnu vrijednost, krizantemi, jabukama, suncokretu i drugim usjevima. Agrotehničke mjere suzbijanja uključuju plodored, zaoravanje kukuruzine i uništavanje korova. Mehaničke mjere suzbijanja gusjenica uključuju zaoravanje kukuruzinca, pojavu kukuruznog moljca ograničavaju smanjena vlaga, niže temperature, rjeđi sklop biljaka te prisutnost prirodnih neprijatelja kao i smanjena zakorovljenost. Mlade gusjenice na kukuruzu, hrane se u pazušcu listova ili se kreću prema još smotanim listovima kojima se hrane gdje se kasnije vide rupice kad se list razvije. Štete se očituju na još ne otvorenoj metlici, te stapci klipa.

 

Insekticidi dozvoljeni u kukuruzu šećercu: DECIS 2,5 EC,DECIS 100 EC,AMPLIGO,CORAGEN 20 SC.

 

 

 

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022).

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,

 

       e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis