Obavijest vinogradarima

Obaviještavamo vinogradare da ponove zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) jednim od fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Forum star, Mikal premium F, Pergado F i dr.

 

Za suzbijanje pepelnice (Unicula necator) upotrijebiti sistemični fungicida: Luna experience, Dynali, Talendo, Vivando, Collis u kombinaciju sa Chromosulom 80.

 

Na žutim pločama imamo prve nalaze američkog cvrčka na dvije lokacije u županiji, preporučujemo izvršiti zaštitu protiv ovog štetnika koji je prijenosnik vrlo ozbiljne fitoplazme zlatne žutice vinove loze jednim od insekticida Decis 100 EC, ASETT FIVE i dr.

 

Preporučujemo vinogradarima daljnje praćenje ovog štetnika žutim pločama postavljenim u vinograd na drugu žicu.

 

Prilikom primjene insekticida u vinogradu obavezno pokositi cvatući pokrov!

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis