Obavijest poljoprivrednim proizvođačima rajčice

Izuzetno kišno razdoblje proteklih mjesec dana nepovoljno utječe na rast i razvoj svih kultura pa tako i rajčice. Općenito uzgoj povrća i u  zasićenom prostoru kao i u vanjskom kasni najmanje tri tjedna u odnosu na prethodne godine. Ovakvo promjenjivo vrijeme sa temperaturama iznad 20 C° pogoduje razvoju biljnih bolesti i štetnika.

Od biljnih bolesti na rajčici bilježimo pojavu plamenjače (Phytophthora infestans), koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), pojava sive plijesni (Botrytis cinerea) u zaštićenom prostoru. Osim navedenih bolesti kod uzgoja rajčice u zatvorenom prostoru moguća je pojava pepelnica (Leveillula taurica) kao i baršunasta plijesan rajčice (Fulvia fulva). Posljednjih godina javljaju se i problemi sa virozama koje prenose tripsi ili lisne uši; (Tomato spotted wilt virus – TSWV, virus bronzavosti rajčice) i dr.

Za preventivno suzbijanje plamenjače te ovisno o dozvoli i druge bolesti (lisne pjegavosti, bakterioze) dozvolu imaju neki od anorganskih pripravaka na bazi bakra, a protiv pepelnice neki od pripravaka na bazi sumpora.

U tablici 1. navedena su neka od  organska sredstava koja imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na rajčici  (provjeriti dozvole ovisno o uzgoju u zaštićenom ili otvorenom uzgoju).

Tablica:

Djelatna tvar Naziv preparata Dozvole za bolesti  Karence /    dani
benalaksil Fantic-A plamenjača 14

3

14

metalaksil Armetil 25 14
metalaksil

 

bakar

 

Ridomil gold R

plamenjača  

3 (zaštićeni prostor)

azoksistrobin Ortiva

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Sinstar

Calizi

plamenjača

baršunasta plijesan

pepelnica

3
kalijevi fosfonati

azoksistrobun

Sivar gold plamenjača 1
azoksistrobin

difenkonazol

Ortiva top

 

 

Dynasty

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

koncentrična pjegavost

7
trifloksistrobin tebukonazol Nativo 75 WG pepelnica 3
krezoksim-metil Stroby WG pepelnica 3
metrafenon Vivando pepelnica 3
fluksapiroksad Sercadis pepelnica

alternaria

3
fluksapiroksad

difenconazol

Sercadis plus pepelnica

alternaria

3

 

ciazofamid Ranman 400 SC*

Ranman top

Chantico

Manamid

plamenjača 3
difenkonazol Difcor

Argo

koncentrična pjegavost

siva pjegavost

baršunasta plijesan

pepelnica

7
oiazofamid Daramur plamenjača 3
oksatiapiprolin Orondis veg plamenjača 3
amisulbrom Gachinko plamenjača 3
oksatiapiprolin Zorvec enicade plamenjača 3
ametoktradin Enervin SC plamenjača 1
mandipropamid Revus plamenjača 3
folpet

bentiavalikarb

Vincare plamenjača 7
fosetil Kilate WG

Kilate WP

Golbex WP

Keyfol WG

Keyfol WP

Golbex WP

plamenjača 3
folpet

dimetomorf

Sphinx exstra 685 WDG plamenjača 7
dimetomorf

ametoktradin

Orvego plamenjača 3
 tetrakonazol Domark ME 40 Pepelnica

barš.plijes

4
cimoksanil Curzate 60 WG

Witwnw 45 WG

plamenjača 3
propamokarb

cimoksanil

Proxsanil 450 SC plamenjača 3
cimoksanil

zoksamid

Reboot plamenjača 3
amisulbrom Leimay S plamenjača 2
fenheksamid Teldor SC 500 siva plijesan

bijela trulež

4
fludioksonil Switch 62,5 WG siva trulež

bijela trulež

3
fludioksonil Geoxe Siva plijesan 3
boksalid Signum siva plijesan

pepelnica

3
pirimetanil Pyrus 400 SC

Scala

siva plijesan 3
Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 Serifel Siva plijesan

Koncentrična pjegavost

Nije primjenjivo
Pythium oligandrum, Polyversum siva plijesan Nije primjenjivo
Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713 Serenade ASO bakterijska pjegavost

bakterijska palež

fuzarijsko venuće

Nije primjenjivo
Bacillus pumilus soj QST 2808 Sonata pepelnice 1
narančino ulje Prev -gold štitasti moljci

epelnica, plmenjača

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.01.2024.

Kod uzgoja rajčice na otvorenom od  štetnika moguća je pojava lisnih ušiju (Aphididae), a u zaštićenim prostoru osim lisnih ušiju  imamo pojava tripsa (Thysanoptera) te na nekim lokacijama južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta). Mogući su i problemi sa lisnim minerima (Liriomyza spp.), grinjama i stjenicama te obično nešto kasnije pojava štitastog moljaca.

Lisne uši na rajčici moguće tretirati nekim od slijedećih insekticida pri tome važno je provjeriti dozvole vezane uz uzgoj rajčice (otvoreni ili zaštićeni prostor): Teppeki 500 WG Mospilan 20 SP, Pirimor 50  Poleci Plus, Karate zeon ,Cythrin max (posljednja tri su registrirana i za suzbijanje tripsa).

U prostorima gdje je problem sa južnoameričkim moljcem potrebno je provoditi preventivne mjere koje obuhvaćaju: postavljanje feromonskih, vodenih klopki te crnih ploča koje služe za masovno izlovljavane, postavljanje insekt mreža, uklanjanje zaraženih listova i korova, upotreba prirodnih neprijatelja i provođenje kemijske zaštite nekim od slijedećih sredstva vodeći računa da se radi izmjena aktivnih tvari kod svakog tretmana: Ampligo,  Alverde, Exsalt 25 SC, Affirma Voliam targo i dr.

   

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

                                                              Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                  E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis