Obavijest voćarima

Obzirom na oborine koje se izmjenjuju sa sunčanim i sparnim vremenom, bilježimo stalne uvjeti za infekciju i širenje čađave krastavosti (Venturia inaequalis), stoga je u nasadima jabuka i krušaka potrebno ponoviti zaštitu kombinacijom sistemičnog pripravaka: Score 250 EC, Difcor, Scala, Faban (voditi računa da se navedeni pripravci smiju upotrijebiti najviše četiri puta tijekom vegetacije) i preventivnog fungicida kao npr: Delan 700 WDG, Delan SC,Polyram DF, Captan 80 WG, i dr.

 

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koji intenzivno leti primijeniti insekticide: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan SP.

Prije primjene insekticida u nasadu obavezno pokositi cvatući korov!

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis