Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

I dalje je potrebno provoditi zaštitu protiv bolesti u nasadima luka i češnjaka. Bolesti koje moramo suzbijati su plamenjača (Peronospora destructor), zatim hrđa (Puccinia allii) koja se češće javlja na češnjaku nego na luku, zatim bijela trulež (Sclerotinia sclerociorum) i siva plijesan (Botrytis sp.).

 

U tablicama su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na luku i češnjaku.

 

Preparati za suzbijanje bolesti na luku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Infinito 7 dana
Ortiva 21 dan
Quadris 14 dana
Neoram WG 3 dana
Zakeo 250 SC 21 dan
Hrđa Luna Experiance 7 dana
Score 250 EC 14 dana
Siva plijesan Teldor SC 500 7 dana
Switch 62,5 WG 14 dana
Signum 21 dan
Bijela trulež Teldor SC 500 7 dana

 

Preparati za suzbijanje bolesti na češnjaku

BOLEST PREPARAT KARENCA
Plamenjača Zakeo 250 SC 14 dana
Ortiva 14 dana
Quadris 14 dana
Neoram WG 3 dana
Hrđa Luna Experiance 7 dana
Score 250 EC 14 dana
Difcor EC 14 dana
Ortiva 14 dana
Signum 14 dana
Siva plijesan Signum 14 dana
Bijela trulež Signum 14 dana

 

Preporuča se da se u nasadima luka i češnjaka postave žute i plave ljepljive ploče, kako bi se pratila populacija štetnika.

 

Insekticidi koji imaju dozvolu na luku i češnjaku, a koriste se protiv lukovog moljca, tripsa, uši su: Laser, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Cythrin max i dr.

 

Fungicide je potrebno primijeniti uz dodatak okvašivača koji poboljšavaju učinak sredstva.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag. ing. fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis