Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Primjena bio stimulatora i ojačivača biljaka na osnovi aminokiselina doprinosi oporavku kultura od nastalih oštećenja uzrokovanih mjestimičnom tučom i pomaže pri jačanju obrambenih mehanizama same biljke. Nestabilno vrijeme sa padalinama se nastavlja i dalje.

Protiv plamenjače rajčice i krumpira ( Phytophthora infestans), plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Ridomil gold R, Previcur energy, Proplant, Polyram DF, Neoram WG, Revus, Ranman top, Proxanil 450 SC i dr.

Voditi računa o registraciji pripravaka po kulturama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Protiv plamenjače tikvica (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Neoram WG i dr., protiv pepelnice tikvenjača (Ersyphe cichoracearum) primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC i dr. Protiv pepelnice rajčice, paprike (Leveillula taurica), primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Signum i dr.

Za praćenje populacije štetnika, savjetujemo postavljanje ljepljivih žutih i plavih ploča iznad vršnih listova, te po pojavi primijeniti dozvoljene pripravke:

Lisne uši( Aphididae)Pirimor 50WG, Karate Zeon, Teppeki 500WG, Neemazal T/S i dr.

Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)- Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, Laser – u večernjim satima, jer dnevna svjetlost brzo razgrađuje ove aktivne tvari.

Koprivina grinja (Tetranychus urticae)- Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC – u večernjim satima.

Protiv stakleničkog štitastog moljca( Trialeurodes vaporariorum), primijeniti: Closer, Abanto, Requiem prime i dr. pazeći na registraciju po kulturama.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                              Zrinka Krpan dipl. ing. agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Pripremi za ispis