Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Zbog stalnih oborina u usjevima povrtnih kultura potrebno je provesti zaštitu od bolesti.

U zaštiti krumpira i rajčice od plamenjače (Phytophtora infestans) potrebno je primijeniti jedan od fungicida: ARMETIL 25, RIDOMIL GOLD R, REBOOT, GACHINKO.

U grahu protiv bakterioza (Xanthomonas campestris, Pseudomonas spp.) i antraknoze (Colletotrichum lindemuthianum) primijeniti pripravke na bazi bakra CHAMPION WG 50, NEORAM WG, AZBANY ili AZTEK 250 SL. Protiv hrđe i antraknoze primijeniti pripravke na osnovi azoksistrobina: ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, SINSTAR, AZTEK 250 SL.

Za preventivnu zaštitu od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u tikvenjačama do cvatnje primijeniti pripravke na bazi bakra NEORAM WG ili NORDOX 75 WG. Za suzbijanje plamenjače i pepelnice registrirana su i sredstva na osnovi azoksistrobina: QUADRIS, ZAFRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTOFIN.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis