Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

Zbog izrazito kišnog proljeća kasnila je sadnja proljetnog luka, tako da su razvojni stadiji znatno manji od dosadašnjih godina. Ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti .

Na jesenskom lukovičastom povrću gdje nije bila provedena zaštita imali smo izuzetno jaku pojavu hrđe. Kod ovogodišnjeg luka sađenog u proljeće može se očekivati pojava bolesti. Vlažno vrijeme pogoduje pojavi plamenjače luka (Peronospora destructor), zatim hrđe (Puccinia allii i Puccinia porri), sive plijesni koju izazivaju gljive roda (Botrytis spp) te bijela trulež (Sclerotium cepivorum) i koncentrične pjegavosti .

U RH dozvolu za suzbijanje ovih bolesti imaju pripravci navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparat Kultura Bolest
Bakreni spojevi

Kalcijev sulfat

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA-

CHAMPION 50 WG

 

 

luk (osim za mladi)

 

plamenjača

Bakreni hidroksid CHAMPION FLOW SC* luk (osim za mladi)  

plamenjača

Bakreni oksiklorid CUPROCAFFARO 50 WP

 

NEORAM WG

 

 

CUPRABLU Z

ARIONE SC

luk (osim mladi)

 

 

 

češnjak,

luk (mladi)

poriluk

 

luk kozjak ,češnjak

plamenjača
 

Fosetil

ALIETTE FLASH luk plamenjača
Difenkonazol DIFCOR

 

 

SCORE 250 EC

češnjak

 

 

luk, poriluk,

češnjak,

vlasac

koncentrična pjegavost, hrđe

 

obična pjegavost i hrđe

 

Metiram

POLYRAM DF   vlasac hrđe
 

Tebukonazol

 

FOLICUR EW 250

 luk, češnjak siva plijesan

bijela trulež

hrđe

čađavice

palež lista

 

Azoksistrobin

 

 

ORTIVA

 

 

QUADRIS

 

 

TAZER

 

ZAKEO 250 SC

ZAFRTA AZT 250 SC

luk

češnjak

poriluk

 

 

luk, češnjak,

kozjak

češnjak, poriluk

ljutika

 

luk, češnjak, pori.

 

plamenjača

hrđa

palež lista

 

 

plamenjača

 

plamenjače i hrđe

 

plamenjače i hrđe

Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP luk, poriluk ,češnjak,

vlasac

Purpurna pjegavost,

hrđa

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA luk, češnjak Hrđa, smeđa pjegavost
Tebukonazol

Trifloksistrobin

NATIVO 75 WG poriluk plamenjača, palež lista, pjegavost

 

Propamokarb PROPLANT luk plamenjača
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO luk plamenjača

 

 Piraklostrobin

Boskalid

 SIGNUM češnjak

luk kozjak

 

luk

 

 

poriluk

siva plijesan, hrđa

bijela trulež

siva plijesan

 

 

pjegavost lista

plamenjača

Fludioksonil

Ciprodinil

SWITCH 62,5 WG luk siva plijesan
Fenheksamid TELDOR SC 500 luk bijela trulež

siva plijesan

 

Fluazinam SHIRLAN 500 SC plamenjača plamenjača
Metalaksil-M

Klortalonil

FOLIO GOLD češnjak, luk, kozjak

poriluk

plamenjača, palež lista

vršna palež lista

Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP luk, češnjak

poriluk,

vlasac

purpurna pjegavost, hrđa
Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE luk ,češnjak purpurna pjegavost, hrđa
 

*Krajnji rok za primjenu zaliha 01.09.2023.

Radi bolje učinkovitosti i boljeg prianjanja sredstva fungicidima potrebno je dodati i neki od okvašivača .

Od štetnika potrebno je pratiti let lukove muhe (Delia antiqua) postavljanjem žutih ljepljivih ploča te plavih ploča kojima se prati pojava tripsa (Thrips spp). Na manjim površinama zaštitu protiv lukove muhe možete postići pokrivanjem agrotekstil folijama.

Za suzbijanje štetnika na lukovičastom povrće u tablici 2 su navedeni pripravci koje imaju dozvole.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Kultura Štetnici
Deltametrin DECIS 2,5 EC

SACATTO

ROTOR SUPER

DECIS 100 EC

POLECI PLUS

 

Češnjak, luk, poriluk

 

 

Luk

 

duhanov trips

 

 

štetne muhe, tripsi i dr.

Spinosad LASER  Češnjak, luk duhanov trips

kalifornijski trips

lukov moljac

Cipermetrin CYTHRIN MAX Češnjak, luk lukov moljac, cvrčci, lisne uši, štitasti moljac
Lambda cihalotrin KARATE ZEON Luk, poriluk tripsi

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                               E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis