Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika jabuka upućena je prije jedanaest dana (25. svibnja o.g.)!

U proteklom mjesecu svibnju zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,9°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća tijekom proteklog mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 252,2 mm 11.970 minuta 68,00 % 15,43°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,29 % 15,10°C
Kotoriba 112,8 mm 13.980 minuta 79,00 % 15,60°C
Donja Dubrava 92,6 mm 18.475 minuta 75,71 % 15,55°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Stanje u nasadima jabuka: na netretiranim jabukama dominantne bolesti u 2023. su krastavost (Venturia) i pepelnica (Podosphaera). Intenzitet pojave krastavosti (Venturia) na lišću osjetljive sorte Zlatni delišes početkom mjeseca lipnja o.g. na nezaštićenim stablima je izrazito velik (>65 % lišća zaraženo i započelo prijevremeno otpadanje)!! Vrlo jaku zarazu na lišću netretiranim stablima sorte Idared bilježimo od pepelnice (Podosphaera)!

Znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) krajem svibnja i početkom lipnja o.g. ne pronalazimo!

Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2023.) do jučerašnjeg dana 4.6. 2023.) u središnjem dijelu uz rijeku Muru iznosi 1.284,6°C! Prognozni modeli u mjernim uređajima “iMetos” ukazuju da nakon 25. svibnja o.g. ne očekujemo oslobađanje zimskih askospora, odnosno da završava opasnost od primarnih (skrivenih) zaraza voćnjaka (jabuka i krušaka) uzročnikom krastavosti (Venturia)! Voćari koji su mjere zaštite obavili po posljednjoj preporuci u zadnjim danima svibnja, a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, naredne mjere suzbijanja uzročnika bolesti planirajte u većim razmacima 10-15-ak dana (ovisno o količini i rasporedu narednih oborina)!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 22.3.-27.5. 2023. provedeno je dvanaest aplikacija (“primarno razdoblje”), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka: (bakar, ziram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, metiram, ditianon & kalijev-fosfonati, mefentriflukonazol, fluksapiroksad, kaptan, boskalid & piraklostrobin, fluksapiroksad & difenkonazol i sumpor)! Najkritičnije razdoblje u proljetnoj zaštiti nasada jabuka i krušaka bili su kišni dani u razdobljima 13.4.-17.4. i 11.5.-17.5. 2023.!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je u prvoj polovici ili sredinom lipnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Sredinom svibnja (12.5.-18.5.) smo zabilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis). U narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima očekujemo razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama (spektar djelotvornosti) i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Voćari koji su u sustavu dodatnih zahtjeva na praćenje kvalitete plodova voditi računa o dodatnim zahtjevima na rezidue (ostatke) pesticida!

 

Budući su mjesec travanj (-0,73°C) i prve dvije dekade mjeseca svibnja (-2,02°C) bili hladniji od očekivanog prosjeka, sve do zadnjeg tjedna mjeseca svibnja nije zabilježena kritična brojnost najvažnijeg tehnološkog štetnika jabuka i krušaka – jabučnog savijača (Cydia pomonella)! Iz istih razloga od štetnih organizama životinjskog podrijetla na nezaštićenim stablima ranih sorti jabuka u središnjem dijelu Županije tek krajem svibnja primjećujemo prve štete na plodovima od jabučne osice (Hoplocampa testudinea)! Od fizioloških štetnika jabuka i krušaka na osjetljivim sortama, gdje u ranijim aplikacijama nisu suzbijane različite vrste uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis), na vršom lišću i mladicama dominira jabučna zelena uš (Aphis pomi), te kruškina buha (Psylla pyri).

U nasadima jabuka gdje nisu korišteni akaricidi krajem proteklog mjeseca svibnja zbog porasta temperatura u narednom razdoblju pratiti moguću pojavu prvih “žarišta” crvenog voćnog pauka (Panonychus) (pokretne grinje), naročito na osjetljivim sortama (npr. Braeburn, Fuji, Gala i Zlatni delišes)!

 

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) tijekom zadnje dekade mjeseca svibnja i početkom lipnja 2023.!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,35 0,14 0,42 3,64 0,57 0,14

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

 

Od početka ove godine do jučerašnjeg dana suma efektivnih temperatura zraka >10°C iznosi 255,5°C (oko 30-ak °C manje nego protekle sezone u isto vrijeme)! Narednih dana preporučujemo obaviti prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) registriranim insekticidima (najkasnije u danima 6.-8. lipanj). Od idućeg tjedna na netretiranim stablima tražiti prve oštećene (“crvljive”) plodove! U nasadima s izraženim rastom jednogodišnjih mladica pojavljuje se i populacija savijača kožice ploda (u proteklom razdoblju u zapadnom dijelu Županije je zabilježen let leptira vrsta Archips) (vidi Tablicu 2.)!

Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci. Naredne usmjerene aplikacije insekticida moraju provoditi s razmacima 13-15 dana!

U nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača ovih dana dobro preventivno primijeniti neki od registrirani selektivnog insekticida radi suzbijanja više vrste gusjenica iz skupine savijača kožice ploda (Archips, Adoxophies, Pandemis) i/ili prezimljujuću populaciju moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju, te njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa izraženim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide koji su istovremeno učinkoviti protiv jabučnog savijača (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim površinskim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku. Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa tijekom ljetnog razdoblja valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na oprašivače (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis