Obavijest vinogradarima

Vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica dok sorte ranije epohe dozrijevanja ulaze u cvatnju. Najavljene oborine povoljno će utjecati na razvoj i infekcije uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), te sive plijesni (Botrytis cinerea ) kod osjetljivih sorata. Za zaštitu od navedenih uzročnika preporučujemo pripravke sistemičnog  djelovanja, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.

Zaštitu od plamenjače vinove loze moguće je napraviti jednim od pripravaka: Forum star, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F , Pergado F, Fantic F, Momentum trio, Magma Triple, Sphinx extra 685 WDG. Navedeni pripravci sadrže folpet koji će dati zaštitu i od ranog razvoja sive plijesni.

Razmak između zaštita ne bi trebao biti duži od 10-12 dana.

Vremenske prilike osobito pogoduju infekcijama uzročnikom pepelnice ( Erysiphe necator)

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

Osjetljive sorte na razvoj sive pljesni ili botritisa u razvojnom stadiju početka cvatnje možete zaštititi jednim od botriticida  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Upućujemo vinogradare pregled vinograda na prisutnost gusjenica grozdovih moljaca te prema potrebi obaviti suzbijanje jednim od pripravaka: Coragen SC, Affirm, Voliam, Radiant, Laser KS, Vertimec 018 EC i sl.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis