Obavijest proizvođačima kukuruza

Ove sezone ranija sjetva kukuruza nije bila moguća zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta: od 25.3.-27.3. padale značajne oborine (u količinama od 45,0 mm u istočnom do 62,8 mm u zapadnom dijelu Međimurja), a početak travnja su obilježili jaki sjeverni vjetar i hladnoće (u središnjem i istočnom dijelu Županije u danima 05.4.-11.4. smo bilježili 4 jutarnja mraza)! Naknadno su ponovno u danima 13.4.-18.4. kiše padale gotovo svakodnevno (u ukupnim količinama 43,2 mm u istočnom do 94,6 mm u zapadnom dijelu Međimurja)! Stoga je većina proizvođača dominantne ratarske kulture svoje usjeve je posijala u drugoj polovici mjeseca travnja (uz i nakon blagdana Svetog Jurja). Tek krajem mjeseca travnja (27.4. 2023.) upućena je obavijest o optimalnim uvjetima i rokovima za primjenu zemljišnih (rezidualnih herbicida) nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em)!

 

VAŽNO: U dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja zabilježeno je vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje: u prve dvije dekade dominiralo je svježe i kišovito, a tijekom zadnje dekade toplo i sparno vrijeme! Iznadprosječne količine oborina padale su 02.5.-17.5. 2023. na svim mjernim mjestima, a naročito u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Od 20.5. najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu 23,3°-28,8°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj usjeva kukuruza (i dominantne korovne flore) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 246,6 mm 11.960 minuta 68,00 % 15,31°C
Mursko Središće 118,6 mm 14.845 minuta 80,52 % 14,97°C
Kotoriba 112,4 mm 13.445 minuta 80,00 % 15,46°C
Donja Dubrava 92,4 mm 18.150 minuta 76,31 % 15,42°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Tijekom proteklih dana (29.5.-30.5. 2023.) kiša je padala samo na području istočnog dijela Županije, u količinama od 7,0 mm (Donja Dubrava) do 26,2 mm (Kotoriba), dok većini središnjeg i zapadnog dijela Međimurja značajnije padaline nisu zabilježene! Nove su oborine moguće tek narednog vikenda (04.6. 2023.), do tada dominira djelomično oblačno i sunčano razdoblje s najvišim dnevnim temperaturama zraka 22-26°C! U takvim uvjetima posljednja dva tjedna sadržaj vlažnosti zemljišta na dubini 7 cm pada sa 39,6 % na svega 25,4 %, a temperatura tla na istoj dubini u istom razdoblju je porasla sa 13,5° na 21,7°C!

 

Na svim mjernim mjestima tijekom proteklog mjeseca travnja je zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka: od 60,0 mm (Donja Dubrava) do 138,6 mm (Železna Gora). Još više padalina bilježimo i tijekom mjeseca svibnja 2023. (vidi Tablicu 1.). Zbog tadašnje optimalne vlažnosti zemljišta, na poljima gdje je obavljena primjena zemljišnih (rezidualnih) herbicida prema uputi od 27. travnja o.g. (naročito na poljima gdje dominiraju jednogodišnji širokolisni i/ili travni korovi), rezultati suzbijanja korova su dobri. Na netretiranim poljima gdje je kukuruz niknuo usjevi se sporo razvijanu, većinom imaju razvijena 4-7 lista, ali su visinom ispod očekivanja!

Na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni (npr. Convolvulus, Cirsium i slično) ili višegodišnji travni korovi (npr. Agropyron, Shorgum i slično) iste je u kukuruzu moguće kemijski suzbijati samo nakon njihova nicanja i početnog rasta pa do određenog razvojnog stadija usjeva (najčešće do razvoja 4-8 lista ili visine biljaka 15-40 cm) (neki su poljoprivrednici primjenu herbicida u “post-em” rokovima obavili, jer neke djelatne tvari primijenjene početkom mjeseca lipnja mogu ostaviti neželjene rezidue za naredne usjeve)!

U nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja (npr. stajaća voda, pokorica, visoke temperature i sl.) korovi su uvijek napredniji u odnosu na kulturnu biljku. U narednom jer razdoblju potrebno redovito pregledati polja kukuruza i odrediti optimalno vrijeme primjene nekih od dopuštenih selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za suzbijanje višegodišnjih korova u kukuruzu birati za usjeve kukuruza selektivne translokacijske ili sistemične pripravke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Odabir pripravaka prilagodimo dominantnim korovima na kukuruznim poljima, pri čemu proizvođači pomoć mogu dobiti kod stručnih osoba, a kod primjene se pridržavati propisanih ograničenja na uputama uz svaki pripravak. Ne prskati po vjetrovitom vremenu zbog mogućih šteta na susjednim osjetljivim usjevima (naročito su na “zanošenje” osjetljivi krumpir, uljne tikve, šećerna repa, soja, voćni nasadi i slično). Neki od pripravaka zahtijevaju dodavanje pomoćnih sredstva za poboljšanje učinka (adjuvanti), pa prije same primjene detaljno proučiti upute i ograničenja.

VAŽNO: Zbog specifičnih meteoroloških uvjeta voditi računa o broju razvijenih listova kukuruza, a manje o njegovoj visini, kako bi se izbjegle moguće neželjene fito-toksične promjene post-em herbicida na usjevima!

 

Na poljima gdje je uspješno obavljena primjena zemljišnih herbicida nakon sjetve a prije nicanja kukuruza (pre-em), a na istima nema višegodišnjih korova (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i slično) moguće je ovih dana obaviti u večernjim satima folijarnu primjenu bio-gnojiva s naglašenim sadržajem amino– ili huminskih-kiselina ili pripravaka na osnovi morskih alga!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis