Obavijest voćarima

Nestabilno vrijeme s povremenim oborinama koje su najavljene u narednom tjednu pogodovati će razvoju uzročnika truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i  narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama.

Proizvođačima koji nisu obavili mjere usmjerene zaštite u proteklih 7 dana savjetujemo da to učine prije oborina.

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Geoxe, Signum. Navedeni pripravci imaju karencu 7 dana. Na trešnji i breskvi  je registriran i Luna experince (k-3), na višnji (k-7)

U nasadima trešanja i višanja protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) moguća je primjena pripravka Syllit 544 SC ( K-14) te Luna experience (dozvola na višnji K- 3 dana ), Merpan 80 WDG (višnja k-21)

U nasadima marelica, bresaka, marelica i nektarina protiv uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) moguća je primjena pripravaka: Kastor (k-21), Scab 480 SC osim marelice (k-23), Merpan 80WDG ( marelica k-21)

U nasadima šljiva za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor P (K-21)

Vremenske prilike pogoduju zarazama uzročnikom pepelnice (Sphaerotheca pannosa), zaštitu od uzročnika truleži ploda i pepelnice  pružaju fungicidi: Nativo WG, Luna experience

Porastom temperature raste populacija lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka u voćnjacima. Savjetujemo redovito pregledavanje voćnjaka i po potrebi primjenu insekticida.

Za suzbijanje populacije lisnih uši: Pirimor (dozvola višnja), Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina), Teppeki 500 WG (breskva, šljiva)

Za suzbijanje populacije crvenog voćnog pauka: Vertimec Pro (breskva, nektarina, marelica ,šljiva), Voliam targo (breskva,nektarina), Apache (breskva).

U nasadima bresaka i nektarina traje let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) iznad gospodarskog praga štetnosti. Suzbijanje je moguće s jednim od pripravaka.

Coragen 20 SC ( b. moljac, b.savijač )

Lepinox plus ( b. moljac, b.savijač )

Voliam targo (b.moljac, b.savijač)

Delegate 250 WG (b. moljac, b. savijač)

Mavrik Flo ( b. moljac, b.savijač )

Runner 240 SC (b.savijač i b.moljac) sredstvu istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha je 14.08.2024.

Prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja voditi brigu o vremenu dozrijevanja i karenci pripravaka te shodno tome izabrati pripravke kraće karence.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis