Obavijest proizvođačima kukuruza

Ovisno o vremenu sjetve kukuruz se nalazi u različitim fazama razvoja  (od 2-5 listova).

Ukoliko je ovim razvojnim fazama  potrebno obaviti suzbijanje  korova tada se mogu se primijeniti neki od herbicida koji imaju glavno djelovanje preko lista korova. Izbor herbicida trebate prilagoditi razvojnoj fazi kukuruza (broju listova) i korovima koji prevladavaju na parceli.

 

 

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se primjenjuju preparati: Basagran 480, Peak 75 WG, Harmony SX, Mustang , Deherban A extra, Banvel 480S, Cash 480 SL, Motikan, Starane 250, Starane forte, Pluss, Lontrel 300, Lontrel 600 i dr.

 

Za suzbijanje travnih korova mogu se primjenjuju preparati: Motivell,  Motivell extra 6 OD, Trawell, Magnum, Nicosh, Marvel,  Milagro, Tarot 25 DF, Equip i dr.

 

Gotove tvorničke kombinacije su npr. Cyntel 51 WG, Task 64 WG, Principal Pluss 66,5 WG, Laudis  djeluju na travne i širokolisne korove.

 

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

Pripremi za ispis