Obavijest vinogradarima

U vrijeme povremenih pljuskova velika je opasnost od infekcija plamenjačom vinove loze  (Plasmopara viticola). Važno je primijeniti pripravke koje kiša ne ispire sa biljnih organa te voditi računa o tome da razmak između tretiranja ne bude duži od 10-12 dana.

Može se primijeniti jedan od pripravaka: Mikal flash, Mikal premium F, Curzate F, Pergado F, Fantic F, Magma triple, Momentum trio.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator): Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW, Nativo 75 WG i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis