Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca svibnja

Prije samo osam dana (16.5. 2023.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja o.g.!

VAŽNO: Prema najavama od početka zadnje dekade mjeseca svibnja (od 20.5.) naglo je zatoplilo, pa su najviše dnevne temperature posljednja četiri dana u Međimurskom vinogorju u rasponu 25,6°-28,3°C! Tijekom 11 svibanjskih kišnih dana, u razdoblju od 02.5.-21.5. 2023., u središnjem dijelu Međimurskog vinogorja je zabilježeno čak 251,4 mm kiše! Prosječna svibanjska temperatura u dosadašnjem dijelu iznosi 14,4°C (još uvijek je niža 0,9°C od očekivanog prosjeka), prosječna vlažnost zraka iznosi 72 %, a zadržavanje vlage na biljkama u dosadašnjem dijelu mjeseca iznosi čak 11.960 minuta (podatci sa mjernog “iMetos” uređaja na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)! U takvim smo uvjetima u dosadašnjem dijelu svibnja zabilježili vrlo povoljne meteorološke uvjete za primarni (skriveni) razvoj nekoliko uzročnika bolesti vinove loze (vidi Tablicu 1.).

 

Tablica 1. Zabilježene primarne zaraze vinove loze u prvoj polovici svibnja 2023. godine (vinorodna općina Štrigova, lokalitet Železna Gora, mjerni uređaj iMetos u vinskoj sorti Rajnski rizling):

Uzročnik bolesti Dani (datumi) moguće primarne zaraze
Plamenjača (Plasmopara) 5 primarnih zaraza (od 03.5.-22.5.)! Do 24.5. završilo skriveno razdoblje (inkubacija) od 4 primarne zaraze (03.-15.5.)! Prvi simptomi na listu: 22.5. 2023.!
Pepelnica (Erysiphe) 4 primarne zaraze askosporama (03.-22.5.)!
Siva plijesan (Botrytis) 9 jakih zaraza (od 03.5.-18.5.)! Prvi simptomi na lišću od 15.5., od 18.5. prvi simptomi na cvjetnim organima!
Crna pjegavost (Phomopsis) 3 slabe, 2 srednje i 1 jaka zaraza (od 03.5.-18.5.)!
Crna trulež (Guignardia) 5 slabih i 3 srednje zaraze (od 03.5.-18.5.)!

 

Ukupno smo tijekom dosadašnjeg dijela mjeseca svibnja o.g. zabilježili 9 jakih zaraza uzročnika sive plijesni (Botrytis), 5 primarnih zaraza uzročnika plamenjače (Plasmopara), 5 primarnih zaraza uzročnikom crne truleži (Guignardia), 4 primarne zaraze zimskim askosporama uzročnika pepelnice (Erysiphe) i 3 zaraze uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis) (podatci sa mjernog “iMetos” uređaja na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)!!

U narednom razdoblju očekujemo proljetne dnevne temperature zraka (15-21C), a moguće nove oborine početkom idućeg tjedna (29.5.-30.5.)!

Budući u vinogorju pronalazimo prve simptome sive plijesni (Botrytis) na lišću i cvjetnim organima (na vinskim sortama Rajnski rizling, Graševina i Solaris), a početkom ovog tjedna su pronađeni prvi simptomi plamenjače na lišću (na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon), preporučujemo redovito provoditi zdravstvenu kontrolu vinograda, te planirati i nastaviti provoditi redovite preventivnu zaštite protiv dvije najopasnije bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). Pritom je važan izbor i kombinacija pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. siva plijesan, crvena palež, crna trulež, crna pjegavost,) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 8 do najviše 12 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ovisno o budućoj količini i rasporedu oborina, te naknadnom porastu temperatura zraka, moguće je pojava sušice cvata (Phoma) (na nekim lokalitetima i osjetljivim sortama – simptomi vidljivi tek u cvatnji)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2022.), pri njihovu izboru preporučujemo im tijekom zadnje dekade svibnja o.g. dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije 23.4. 2023. (na lokalitetu Sveti Urban), ali brojnije ulove u dosadašnjem dijelu Mjeseca svibnja nismo zabilježili (prosječni dnevni ulov u prvih 17 dana mjeseca svibnja iznosi svega 0,7 leptira po trapu – na lokalitetu Železna Gora). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do početka ovog tjedna još nismo zabilježili!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije krajem mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

 

Tek posljednjih tjedan dana (od 17.5. 2023.) primjećujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

 

U mladim nasadima sadnje 2023. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 07.4. i 24.4. o.g.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama (npr. ove sezone najjače izraženo na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon, Rajnski rizling, Graševina i dr.) moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom! Pripravke na osnovi sumpora i meptil-dinokapa ne koristiti za najtoplijeg dijela dana (na temperaturama >28°C mogu biti fitotoksični)!

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis