Obavijest proizvođačima krumpira

Agroklimatološke stanice zabilježile su pojavu infekcije plamenjačom krumpira. Plamenjača krumpira (Phytophthora infestans) ekonomski je najvažnija bolest krumpira. Napada list, stabljiku i gomolje. Na listu se najprije vide žute pjege koje s vremenom postaju smeđe, a tkivo unutar pjega se suši.

Važno je da proizvođači pregledaju svoje usjeve, te obave mjere zaštite.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: CUPRABLAU Z 35 WG, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA, INFINITO, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, ORTIVA, REVUS, SIGNUM, POLYRAM DF, PROXANIL 450 SC, RANMAN 400 SC, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 i dr.

Isto tako potrebno je provoditi pregled usjeva na prisutnost krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Redovan pregled lišća i odstranjivanje listova sa leglima jaja najbolja je preventivna mjera suzbijanja krumpirove zlatice. U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na busu nađu više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije) a krumpir je slabo razvijen. Ličinke se suzbijaju ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, te ličinke ljetne generacije suzbijati kada ih ima 20-30 po busu.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: LASER, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC,  ROTOR SUPER i dr.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis