Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

U nasadima lijeske je proteklih 10-tak dana primijećene pojava lisnih ušiju (Aphididae) te smeđeg i zelenog listojeda (Phyllobius spp. ) .Lisne uši moguće je suzbijati zajedno sa ljeskotočem (Balaninus nucum), koji je uočen 21.05.2023. godine u večernjim satima.

Upozoravamo proizvođače da obavljaju preglede nasad metodom otresanja i to predvečer ili ujutro. Oko biljke postaviti bijelu podlogu i stresti biljku ili koristiti kečere. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.

Tijekom svibnja mogu se javiti odrasli oblici ljeskove strizibubom ( Oberea linearis) koji odlažu jaja u mlade izbojke. Štete čine ličinke ovog štetnika koje buše  izbojke  tako da  dolazi do sušenje vrhova izbojka. Problemi su se javljali u mlađim nasadima  u blizini šuma, dok u starijima šteta budu manjeg značenja.

U nasadima lijeske velik problem mogu predstavljati  stjenice (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.) , tako da je potrebno vršiti preglede tijekom vegetacije i po potrebi tretiranje.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

 

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Karenca
Spirotetramat Movento Lisne i štitaste uši 14 dana
Spinosad  * Laser Jabučni savijač 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottor super

Demetrina 25 SC

Deltagri

 

Lisne uši, jabučni i kestenov savijač

 

30 dana

 

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF Savijači,granotoč i sl nema

*Dozvola u ekološkoj

** Dozvola u hitnim situacijama.

 

 

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus , Boundary, FitoAfiser i sl. smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr.

 

U većini pregledanih nasad lijeske  imamo za sada slabiju pojavu simptoma  pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli),  i blage simptome lisnih pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoriai dr).

Na plodu je moguća pojava bolesti  (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) , a za njihovu pojavu i razvoj pogoduje vlažnije vrijeme kao i oštećenja od gore navedenih štetnika ( stjenice, ljeskotoč).

U ekološkoj proizvodnji preventivna tretiranja protiv lisnih pjegavosti mogu se provoditi pripravcima koji su registrirani kao ojačivači ili gnojiva: Fitobacilus, Frutifolia ,Fitomil L-60, bolesti ploda Fusver, pepelnica Fitofert sumpor, Secur zolfo ,Aspida i sl. za pravilan odabir obratiti se firmama koje distribuiraju takove proizvode.

 

Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen

Bakreni spojevi * Champion WG 50

Arione SC

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore
Bakreni spojevi * Cuprablau Z 35 WG bakterijska pjegavost
Sumpor * Cosavet DF pepelnica
Sumpor * Chromosul 80

Kumulus DF

Microthiol

special disperss

pepelnica i grinje

pepelnica i grinje

Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista

*Sredstva dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

            

 

 

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis