Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da, čim to dozvole vremenski uvjeti, izvrše zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

 

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata, koji u sastavu imaju djelatnu tvar folpet radi djelovanja i na sivu plijesan npr. Forum star, Mikal flash, Mikal premium F, Pergado F ili neki drugi preparat.

 

Protiv pepelnice i dalje preporučujemo pripravke na bazi sumpora ili neke od slijedećih pripravaka kao što su: Talendo EC, Collis SC, Nativo WG, Cabrio top DF, Stroby DF, Zato 50 WG, Kusabi SC ili neki drugi preparat.

 

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

 

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

                                 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.

                                                                                Marina.kocijancic@mps.hr

 

Pripremi za ispis