Obavijest proizvođačima krumpira

Preporuka je proizvođačima krumpira da izvrše preventivnu zaštitu krumpira protiv  plamenjače krumpira ( Phytophthora infestans ) najznačajniju bolest koja može uništiti listove stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti. Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače su: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA, CHAMPION FLOW SC, CHAMPION WG 50, CUPROCAFFARO 50 WP, INFINITO, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, ORTIVA, REVUS, SHAKAL 500 SC, SHIRLAN 500 SC, SIGNUM, POLYRAM DF, RANMAN TOP, TAZER, PROXANIL 450 SC, RANMAN 400 SC, ZIGNAL SUPER, LEIMAY, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, LEGADO, REBOOT, CYMBAL FLOW, CUPRABLAU Z 35 WG, FANTIC A i drugi dopušteni na popisu https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

( Na području Republike Hrvatske provodi se projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine za plamenjaču rajčice i krumpira. Na stranici https://rezistentnost-szb.hr/biljni-patogeni/agronomija/plamenjaca-krumpira-i-rajcice )

Također je potrebno pratiti pojavnost krumpirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata ). Insekticidi za suzbijanje krumpirove zlatice su : SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX, MOSPILAN 20 SP, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, AMPLIGO, SCATTO, CORAGEN 20 SC i drugi dozvoljeni na krumpiru  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

(Na području Republike Hrvatske provodi se projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Za krumpirovu zlaticu https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/krumpirova-zlatica )

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis