Obavijest maslinarima

Pregledom maslina koja se nalaze na toplijim položajima u obalnom području županije uočen je početak cvatnje, većina maslina nalazi se u fazi bubrenja cvjetnih vjenčića, te se ubrzo očekuje početak cvatnje.

Na opažačkim mjestima u obalnom području županije bilježi se let leptira 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) vrlo jakog intenziteta, znatno iznad praga štetnosti.

 Preporuča se, u maslinicima u kojima se ubrzo očekuje cvatnja, provođenje zaštite protiv navedenog štetnika.

Za suzbijanje gusjenica 1. cvjetne generacije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BELTHIRUL, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji

U maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primjeni jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI, GRIAL

 

Maslinici u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) ovisno o sorti i položaju, nalaze se u fenofazi punjenja cvjetnih pupova te zaštitu nije još potrebno provoditi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023(petak).

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje, (Dalmacija vinod.o.o.) od 13:00-15:00.

 

 

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis