Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze proteklo je 10 dana. U tom periodu pala je velika količina kiše koja je isprala preventivne pripravke sa biljnih organa. Uvjeti za infekciju crnom pjegavošću ( Phomopsis viticola) su povoljni.  S porastom temperatura očekujemo ostvarenje uvjeta za infekcije plamenačom vinove loze ( Plasmopara viticola).

U narednom periodu meteorolozi najavljuju kišno vrijeme, stoga preporučujemo primjenu pripravaka za zaštitu vinove loze od crne pjegavosti, plamenjače i pepelnice vinove loze čim vremenske prilike dopuste.

Preporučujemo primjenu jednog od pripravaka za zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače: Mikal flash, Mikal premium F, Curzate F.  Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučujemo: Collis, Talendo, Universalis, Stroby, Folicur EW 250 i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis