Obavijest poljoprivrednicima

Područje Općine Mikleuš i Čačinci za vikend je zahvatilo  jako nevrijeme  praćeno kišom, tučom i jakim vjetrom! Savjetujem što prije izvršiti zaštitu biljaka, odnosno zaliječiti  ozljede na biljnom tkivu da se spriječi ulazak patogena u tkivo.  Ako se nastavi suho vrijeme doći će do bržeg zacjeljivanja rana, a ako bude vlažno vrijeme, još će se više stvoriti uvjeti koji pogoduju razvoju bolesti.

Voćne vrste–  preporuča se korištenje pripravaka na osnovi  bakra (ovisno o jačini štete ponoviti  2-3 puta zaštitu u razmaku 10 dana)

 Vinova loza– pripravci na osovi folpeta (za zaštitu zeljastog dijela) i dodatak bakra ( zaštita za drvenasti dio)

Povrće– upotreba jednog od fungicida na osnovu djelatne tvari piraklostrobin, metiram ili azoksistrobin  uz dodatak preparata protiv truleži ploda sukladno dozvolama i registracijama

Ratarstvo – azoksistrobin ili piraklostrobin

 

Uz navedene pripravke preporuča s dodati jedan od fizioloških stimulatora biljaka ( npr. Drin, Poly amin, Bioplex, i drugi ), mikrobiološka gnojiva ili otopina UREA-e ( 0,5%) .

Prilikom upotrebe sredstava važno je bakar koristiti samostalno, a prilikom miješanja drugih kombinacija prvo se otapaju gnojiva a zatim dodaju fungicidi.

 

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .                                                               

 

 

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis