Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem  (Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za nove infekcije tom bolešću. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) sa jednim od kontaktnih pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda (Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Delan 700 WDG, Delan SC..).

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha).

Suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) za sada nije potrebno. O terminima suzbijanja bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Napomena: prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022) obvezni ste voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja i čuvati račune za kupljena sredstva za zaštitu bilja na razdoblje od  3 godine.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis