Obavijest proizvođačima kukuruza

Kukuruz je kultura širokog sklopa. Uvijek je važno u takvim kulturama na vrijeme suzbiti korove jer dok kukuruz ne zatvori sklop, korovne vrste mu mogu oduzimati vodu, hranu i svijetlost.

Jedan od dobrih načina za suzbijanje korova u kukuruzu nakon sjetve, a prije nicanja tzv. zemljišnim herbicidima.

Za dobru efikasnost zemljišnih herbicida neophodna je vlaga u tlu, koje sada ima dosta.

Zemljišnim herbicidima moguće je dobro suzbiti jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove.

 

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Frontier X2, Dost 330 EC, Dual gold 960 EC, Stomp aqua  i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Ili se mogu koristiti gotovi tvorničke kombinacije za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kao što su: Lumax, Primextra TZ gold, Koban TX, Adengo i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis