Obavijest voćarima

Meteorolozi za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom, koja zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista može uzrokovati primarnu infekciju krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Preporuča se voćarima da preventivno zaštite svoje nasade jabuke i kruške jednom od slijedećih površinskih fungicida: Polyram DF, Ziram 76 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Delan 700 WDG ili Delan pro.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporuča se primjena pripravaka: Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

Pregledom nasada uočena je populacija lisnih ušiju. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka i po potrebi izvrše tretiranje primjenom insekticida: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis