Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Prema najavama meteorologa krajem tjedna najavljene su nove oborine. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti preventivnu zaštitu jabuke i kruške protiv krastavosti jabuke nekim od pripravka na bazi: metirama, ditianona ili kaptana. Od pripravaka koristiti onaj koji je do sada najmanje puta korišten.

Suzbijanje pepelnice potrebno je provesti nekim od pripravaka na bazi sumpora. a u nasadima sa vidljivim simptomima pepelnice mogu se primijeniti: Sercadis plus, Luna experience, Stroby WG 50 WG, Zato, Tercel* i sl.

Predlažemo obaviti pregled na lisne uši i po potrebi izvršiti i tretiranje nekim od slijedećih pripravaka: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG i sl.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.07.2023.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis