Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intezivnog porasta svih biljnih organa, vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti kao plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola ) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola), te je potrebno izvršiti zaštitu jednim od fungicida: Delan pro, Solofol, Universalis, Polyram DF i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Erisiphe necator) primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Nativo WG Talendo SC, Vivando SC, Stroby DF i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

                                                                                                                         E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis