Obavijest vinogradarima

Vinova loza se, ovisno o sorti i položaju, nalazi u razvojnim stadijima duljine mladica od 5 do 20 cm. Prognostičari i u narednom tjednu najavljuju promjenjivo vrijeme s dosta kiše. Još uvijek za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze prijeti opasnost od infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola).

Suma srednji dnevnih temperatura većih od 8°C prešla je na svim lokacijama s agroklimatskim stanicama 190°C pa očekujemo dozrijevanje oospora, a s većom količinom kiše moguće su  prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

 

Za zaštitu mladih listića od obje bolesti mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na osnovi metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro),  no u kišovitom razdoblju sigurniju zaštitu daju Mikal Flash, Mikal Premium F ili Curzate F.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Karathane Gold i sl.

 

 

U vinogradima je počeo let pepeljastog grozdovog moljca, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis