Obavijest tržnim proizvođačima proljetnog i zimskog luka

U danima 23.2., 22.3. i 18.4. 2023. upućene su informacije tržnim proizvođačima luka o preventivnim mjerama zaštite usjeva od štetnika, uzročnika bolesti i korova. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena! Na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva luka dugog dana (proljetni luk) obavljena je u prvoj polovici ili sredinom mjeseca ožujka o.g., a tek nešto kasnije je sadnja lučica u okućnicama za vlastite potrebe gospodarstva (početkom zadnje dekade ožujka o.g.)!

Tržni proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) izravnom sjetvom nakon nicanja usjeva provode suzbijanje korova višekratnom aplikacijama smanjenih doza ili količina manjeg broja dopuštenih i selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Abutilon, Galinsoga i dr.)! VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice!

 

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom mjeseca travnja 2023.:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 10,10°C 73,8 mm 73,0 % 9.960 minuta
Donja Dubrava 9,93°C 60,0 mm 67,7 % 13.790 minuta
Mursko Središće 9,57°C 86,4 mm 73,6 % 13.310 minuta
Železna Gora 10,16°C 138,6 mm 64,0 % 12.210 minuta

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

 

Tržne proizvođače usjeva luka kratkog dana (zimski luk) upozoravamo da smo tijekom proteklog mjeseca travnja o.g. bilježili povoljne uvjete za razvoj najopasnije bolesti luka: plamenjače (Peronospora destructor) (vidi Tablicu 1.). Kiša je padala na svim mjernim lokalitetima i protekla 2 dana (u količinama od 7,4 mm na lokalitetu Kotoriba do 17,8 mm na lokalitetu Železna Gora). Od sredine proteklog mjeseca travnja, odnosno nakon 13. travnja o.g. do današnjeg jutra, tijekom šest navrata su bilježeni optimalni uvjeti za jake zaraze uzročnikom plamenjače zimskog luka (Peronospora), te u tri navrata prosječni uvjeti za razvoj plijesni (Botrytis) (100 %)!

Usjevi zimskog luka imaju razvijene glavice polovice očekivanog promjera (50-60 %), te tržnim proizvođačima zimskog luka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva i u zadnjim zaštitama protiv uzročnika bolesti (Peronospora, Botrytis) birati dopuštene fungicida vodeći računa o najvećem broju primjena tijekom sezone i propisanim karencama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U narednim danima očekujemo nekoliko sunčanih i toplijih dana (19-23°C), ali početkom narednog tjedna već su moguće nove oborine (08.5. i 09.5. 2023.)(jutarnje će temperature biti u rasponu 6-11°C)!

Tržne proizvođače luka dugog dana uzgojem iz lučice (proljetni luk) obavještavamo da su usjevi tek nakon razvoja 3-4 prava lista osjetljivi na moguće primarne zaraze uzročnikom plamenjače (Peronospora destructor), naročito ako su uzgajani u blizini zimskog luka (ova se bolest prenosi latentnim zarazama sjemenskih lučica)! Također, najviše dnevne temperature zraka koje smo bilježili u zadnjoj dekadi mjeseca travnja o.g. (najčešće u vrijednostima između 18,1° do 23,6°C), pogodovale su aktivnom letu uzročnika prezimljujuće (prve) generacije “crvljivosti” luka i poriluka: lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)! Na uzročnike crvljivosti luka još su početkom svibnja osjetljivi usjevi proljetnog luka koji se uzgajaju sadnjom lučica (sa razvijena 2-4 prava lista)! Na netretiranim biljkama proljetnog luka iz lučice (čija je sadnje obavljena 24.3. 2023.) proteklog vikenda je lukovom muhom bilo napadnuto >95 % biljaka! VAŽNO: Stoga je u usjevima luka dugog dana (proljetnom sadnjom lučica) tijekom mjeseca travnja (ili najkasnije početkom svibnja) poželjno provesti barem dvije usmjerene aplikacije dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Kod suzbijanja uzročnika „crvljivosti“ luka preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje učinka pesticida.

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen tijekom mjeseca travnja da bi muha na isti odlagala jaja (tzv. “poljska” otpornost).

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka i poriluka preporučujemo redovito proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

VAŽNO: Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

U manjim vrtovima uz okućnicama i/ili vikendice moguće je radi usmjerenog suzbijanja uzročnika “crvljivosti” lukovičastog povrća (Hylemya, Napomyza) koristiti botaničke (biljne) insekticide – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis