Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prošlo je sedam dana. U tom smo razdoblju zabilježili povremena kišna razdoblja, osobito izražena u posljednja tri dana što je na većini lokaliteta omogućilo uvjete za infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Voćarima preporučamo da obave zaštitu pripravcima sistemičnog djelovanja kao što su Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus uz dodatak kontaktnog pripravka na bazi metirama, ditianona ili kaptana.

Za zaštitu od pepelnice u nasadima gdje je završila cvatnja može se koristiti pripravke na bazi sumpora, a u nasadima s jačim napadom pepelnice jabuke preporučamo koristiti  pripravke kao što su Sercadis plus, Luna experience ili Revyona

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis