Obavijest ratari –soja

Usjevi soje se mogu u više rokova zaštititi od korova. Prvi rok zaštite je nakon sjetve a prije nicanja.

Herbicidi koji imaju dozvolu u tim rokovima, a djeluju protiv širokolisnih korova:

a.t. metribuzin (Sencor WG 70, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mirstral 70 WG) u količini od 0,5 kg/ha pre em ili 0,25 pre-sow + 0,25 kg/ha pre em

Herbicidi koji imaju dozvolu u soji protiv jednogodišnjih travnih korova (i nekih širokolisnih) su:

a.t.S-metolaklor (Dual Gold 960 EC)1-1,4 l/ha pre-em

a.t.dimetenamid-P (Frontier X-2)0,8-1,4 l/ha pre-em

a.t.petoksamid (Koban 600) 2,0 l/ha pre-em, najkasnije 3-5 dana iza sjetve

a.t.bentazon+ a.t.imazamoks pripravak Corum 1,25 l/ha (ili 2x 0,625), uskolisni i širokolisni korovi, gotova kombinacija

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Posebno obratiti pozornost na koje korove djeluje izabrani pripravak u kojoj fazi razvoja biljke i korova i na preporučene vremenske uvjete kod primjene.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju, a ambalažu propisno zbrinuti.

Kod kupovine SZB u poljoprivrednim apotekama potrebno je imati važeću potvrdu sa bar kodom.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao.

 

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis