Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Kišovito vrijeme tijekom cvatnje koštičavog voća, koja je zbog niskih temperatura bila dosta produžena,  rezultiralo je brojnim infekcija uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa), a sada su vidljive i posljedice tih infekcija na nezaštićenim voćkama. Na nekima (osobito na okućnicama) i više od 50% cvjetova pokazuje simptome paleži cvijeta!

 

Kišovito i nestabilno vrijeme također omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

 

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

 

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG, Embrelia, Revyona i Domark 40 ME.

 

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Delan 700 WDG.

 

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Futura 5 WP i Kastor.

 

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi nakon cvatnje obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

-na višnji: Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG,

-na breskvi: Pirimor 50 WG, Movento, Teppeki 500 WG i Mospilan 20 SG,

na trešnji i nektarini: Movento i Mospilan 20 SG,

-na šljivi: Mospilan 20 SG, Movento, Teppeki 500 WG  i Pirimor 50 WG.

 

 

Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis