Obavijest maslinarima

Vremenske prilike pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom  paunovog oka (Spilocaea oleagina)  najznačajnije bolesti maslina. Za maslinare koji nisu obavili zaštitu prema preporuci od 28.03.2023. savjetujemo primjenu jednog od pripravaka sistemičnog  mehanizma djelovanja: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

Za djelovanje na uzročnika bakterijskog raka i paunovog oka registriran je i biološki baktericid i fungicid Serenade ASO ( Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713)

Maslinari koji su za suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) odlučili koristiti metodu masovnog ulova mogu postaviti lovke Karate trap B u nasad. Lovka je namijenjena za suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe, postavljanjem 10-50 lovki/ha. Metoda masovnog ulova učinkovitija je kada se primjenjuje na većim površinama jednog maslinika ili udruživanjem više manjih maslinika na određenom lokalitetu.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

ivana.tomac.talajic@mps.hr  

Pripremi za ispis