Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od protekle preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 7 dana, a zbog oborina tijekom ponedjeljka zabilježene su infekcije krastavosti jabuke( Venturia inaequalis). Potrebno je ponoviti zaštitu primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis uz pripravke na bazi metirama ili ditianona.

U nasadima gdje postoji problem sa pepelnicom koristiti pripravke Sercadis plus, Luna experience ili Revyona.

Pratiti pojavu lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka kako bi se po završetku cvatnje moglo provesti tretiranje ako se za to ukaže potreba.

U nasadima kruške primijećena su jaja i prve ličinke kruškine buhe( Psylla spp.), a cvatnja je završila. Potrebno je izvršiti pregled i po potrebi tretiranje. Od sredstva moguće je koristiti: Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC, Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG  i dr. uz dodatak Bijelog ulja ili okvašivača radi boljeg prianjanja.

U cvatnji nije dozvoljeno korištenje insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis